Statsbygg har i tett samarbeid med NTNU startet opp reguleringsplanarbeidet for NTNU Campussamling. Nå ber de byens befolkning om innspill til oppstarten. 

Arkitekttegning over Gløshaugen.

Oversikt over utforskede muligheter for nye bygg og ombygging for Campussamling. Nå starter arbeidet med reguleringsplaner. Illustrasjon: Rodeo arkitekter/Statsbygg.

Skrevet av: Hanna Maria Jones

Campussamlingen skal gi NTNU muligheten til å:

  • Samle humaniora og samfunnsvitenskapelige fag tett ved teknologifagene, sentralt og synlig på Gløshaugplatået.
  • Styrke utdanningen av studentene, og legge til rette for tverrfaglighet fra starten av studieforløpet, gjennom å utvikle et variert og konsentrert læringsstrøk i den sentrale aksen på Gløshaugen.
  • Skape et kraftsenter for de utøvende, skapende fagene våre; kunst- arkitektur, musikk og design – der hvor universitetet og byen møtes, mellom Studentersamfundet og Hovedbygningen.
  • Videreutvikle en klynge for innovasjon i aksen mellom teknologi- og HumSam-miljøene på Gløshaugplatået og våre fagmiljø for økonomi- og ledelse nede langs Elgeseter gate.
  • Styrke Hovedbygningen og området rundt som hjertet i vår campus i Trondheim – både symbolsk og i praksis – gjennom arkitektoniske grep og prioritering av hvilke universitetsfunksjoner som skal prioriteres i dette området.
  • Styrke allerede etablerte faglige klynger innen naturvitenskap, ingeniørvitenskap og informatikk og elektroteknikk ved å samle fagmiljøene som flytter som et resultat av campussamlingen

Statsbygg har ansvaret for å bygge inntil 92 000 m2 nye bygg, og bygge om inntil 45 000 m2 for å muliggjøre samlingen. I desember 2019 fikk Statsbygg oppdrag fra Kunnskapsdepartementet om å gjennomføre forprosjekt for NTNU Campussamling.

Oppstart av arbeidet med reguleringsplanene kunngjøres i Adresseavisen lørdag 19. september, og det gis mulighet for interesserte parter å gi innspill frem til 2. november.

Les mer på nettsidene for NTNUs campusutvikling: Ber om innspill fra byen