Blant dystre overskrifter om permitteringer og en usikker fremtid for mange i næringslivet kommer det en skikkelig gladnyhet: NTNU Discovery gir 3,5 millioner i støtte til fire innovasjonsprosjekter.

– Det er mye av forsknings- og innovasjonsaktiviteten som kan gjøres via hjemmekontor, slik at man er klar til laboratorietesting og verifisering når pandemien roer seg og vi åpner campus. Derfor deler vi også nå ut midler til lovende innovasjonsprosjekter gjennom NTNU Discovery, der vi har tilgjengelig ca ti millioner hvert år, sier prorektor for nyskaping, Torill Nagelhus Hernes, til Khrono.

Prorektor for nyskaping, Toril Nagelhus Hernes

Samfunnsrelevant

Timingen er helt riktig. Nå som korona-pandemien herjer, er det en kamp mot klokken for å finne nye løsninger til helsekriser verden over. Et av prosjektene «Anti innflamatory pepties» tar for seg nettopp et nytt behandlingsprinsipp for å redusere livstruende betennelser som kan oppstår ved bakterielle og virale infeksjoner. Forskere ved Senter for Fremragende Forskning CEMIR kan med midlene fortsette utviklingsarbeidet mot et kraftig betennelsesdempende medikament til behandling for pasienter med alvorlige virus- og bakterieinfeksjoner. De ble tildelt 1 million kr.

Forskere ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ble også tildelt 1 mill. for et viktig helserelatert arbeid. Prosjektet «Novel treatment for Brain Ischemia» utvikler et mulig nytt medikament som kan redusere tap av friskt hjernevev ved hjerneslag. Midlene fra NTNU Discovery vil benyttes til å fortsette arbeidet med å utvikle et medikament som kan drastisk redusere skadene pasienter opplever ved slag.

Redninger for maritime næringer

Ved NTNU i Ålesund ble prosjektet «Selvlærende diagnose- og prognosesystem for den maritime næringen» tildelt 750,000 kr. Prosjektleder André Listou Ellefsen ved Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk har brukt doktorgraden sin på å forske på anvendelse av maskinlæring for å optimalisere vedlikehold i den maritime industrien.

– Siden hele 98% av verdens skip bruker tradisjonelle tilnærminger for vedlikehold, er det på høy tid å bruke forskingsresultatene til å utvikle et intelligent vedlikeholdssystem som kan gi store besparinger, sier Listou Ellefsen.

Prosjektet skal utvikle et selvlærende diagnose- og prognosesystem for vedlikehold av skipskomponenter den maritime næringen, som kan gi store vedlikeholdsbesparinger.

– Vi skal utføre en pilot på NTNUs egeneide forskingsskip F/F Gunnerus i samarbeid med IHB. Her skal vi lage en kostnadsanalyse for hvor mye vi kan redusere vedlikeholdskostnadene, forteller Listou Ellefsen.

F/F Gunnerus. Foto: Fredrik Skoglund/NTNU Tech Zone

Det fjerde prosjektet er også havrelatert, og her satser forskere ved kybernetikk på å møte akvakulturindustriens behov for informasjon om giftige algeoppblomstringer.
«Aquaculture warning for service for harmful algae blooms», også tildelt 750,000 kr., bruker et satellittbasert system som overvåker slike algeoppblomstringer i sanntid, og melder til industrien slik at de kan gjøre tiltak for å unngå fiskedød.

NTNU Discovery gir økonomisk støtte i en fase der få andre er villig til å satse penger. Det er takknemlige forskere som nå får fortsette utviklingsarbeidet de holder på med.

– Noen av prosjektene som nå får midler, er også relevante i forhold til situasjonen samfunnet er i. Det er mye av aktiviteten i prosjektene som kan forberedes på hjemmekontor, så jeg mener det er viktig at vi nå tildeler midlene til de gode prosjektene slik at de kloke og kreative hodene kan holdes i sving fremover for å skape verdier til samfunnet, sier Nagelhus Hernes til Khrono.

Om NTNU Discovery

NTNU Discovery er NTNU og Helse Midt-Norge sitt virkemiddel for å kommersialisere ideer fra vår forskningsvirksomhet. Ordningen finansieres av NTNU, Helse-Midt Norge og Sparebank 1 SMN og har et budsjett på ca 10 millioner kr. i året.