NTNU tildeles utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning for andre år på rad, i år for tiltaket “tverrfaglig samarbeids- og endringskompetanse for en bærekraftig utvikling”, kanskje bedre kjent som emnet Eksperter i team.

– Gratulerer så mye til NTNU med en viktig pris! Eksperter i team er gjennomsyret av kontinuerlig kvalitetsutvikling, og NTNU har jobbet med spredning på en fremragende måte. De har etablert et skandinavisk nettverk og er aktive samarbeidspartnere for andre institusjoner som ønsker å innføre tilsvarende emner. Jeg håper og tror at dette kan være til inspirasjon for andre, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Anne Borg, rektor ved NTNU.

– Jeg er både stolt og glad over denne prisen, på vegne av hele NTNU og særlig på vegne av Eksperter i Team, sier rektor Anne Borg.

Prisen er et solid kvalitetsstempel på den forskningsbaserte og utviklingsorienterte tilnærmingen fagmiljøet har i kvalitetsutviklingen av dette signaturemnet ved NTNU i tett samspill med studentene. Prisen inspirerer og motiverer til å fortsette det langsiktige arbeidet vårt med utdanningskvalitet, sier NTNU-rektoren.

Nyskapende gjennom 20 år

Eksperter i team er obligatorisk for alle masterstudentene på NTNU. Tiltaket ble opprettet for 20 år siden, og har vært gjennom en kontinuerlig utvikling siden oppstart.

I dag gjennomgår hele 3500 studenter dette tverrfaglige emnet hvor de utvikler samarbeidsferdigheter ved å reflektere over og lære av konkrete samarbeidssituasjoner mens de gjennomfører et prosjekt fra samfunns- og arbeidsliv

En av hovedgrunnene til at NTNU tildeles prisen er nettopp omfanget av tiltaket: Det at alle masterstudentene tar emnet. Juryen trekker også frem at NTNU har klart å holde emnet aktuelt, at det har vært i kontinuerlig forbedring og at det har ført til varige endringer på NTNU.

– Eksperter i team er et omfattende emne. Det er så komplekst og altomfattende at det faktisk kunne fått utviklingsmidler på alle Dikus nasjonale programmer, sier Diku-direktør Harald Nybølet.

Anerkjenner behov for samarbeidskompetanse

Bjørn Sortland er emneansvarlig og leder for fagseksjonen for Eksperter i team ved NTNU.

Bjørn Sortland er leder for fagseksjonen Eksperter i Team

– Prisen anerkjenner behovet for samarbeidskompetanse i all utdanning, ikke bare ved NTNU. Den kreative kraften i en tverrfaglig gruppe utløses kun hvis gruppen får til å samarbeide. Samarbeidskompetansen er en ferdighet som utvikles gjennom refleksjon, og på NTNU har vi integrert dette i all utdanning på master-nivå, sier Bjørn Sortland.

Hør mer om Eksperter i team og hvordan NTNU jobber for å spre emnet til andre institusjoner i Kvalitetstid – en podkast fra Diku.

Om utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning

Utdanningskvalitetsprisen deles ut av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku). Prisen er på en million kroner.

Prisen belønner fremragende arbeid med utdanningskvalitet og skal stimulere institusjonene og fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine.

I 2021 kom det inn 10 nominasjoner fra universitets- og høyskolesektoren over hele landet. Nominasjonene er vurdert av en jury bestående av norske, svenske og danske eksperter, samt en representant for Norsk studentorganisasjon.

Mer informasjon om prisen på DIKUs nettsider