Forskningsgruppa CPS Lab ved NTNU i Ålesund er tildelt hele én million kroner fra Sparebanken Møre. Pengene skal gå til innkjøp av ny robot i den biomekaniske laben på Ålesund sjukehus.

Digitale tvillinger av menneskelige ledd

I laben jobber forskere, studenter og leger med å utvikle og forbedre metoder for kirurgiske operasjoner. Et mål er å konstruere  digitale tvillinger av menneskelige ledd. Roboten gjør dette mulig ved utføre svært nøyaktige målinger. Dataene vil på sikt gjøre det mulig å lage avanserte simulatorer for virtuell kirurgi, ikke ulikt skipssimulatorene som NTNU i Ålesund har lang erfaring med. Dette vil bidra til å skape bedre og mer effektive tjenester i helsesektoren på Sunnmøre, og på sikt kunne etablere Ålesund sjukehus som et nasjonalt tyngdepunkt innen ortopedisk forskning

Trond Nydal, administrerende direktør i Sparebanken Møre, sier de jobber hver dag for skaperglede og innovasjon på Nordvestlandet.

– Vårt samarbeid med NTNU og tidligere Høgskolen i Ålesund går langt tilbake. Gjennom å bidra med midler til forskning og utvikling ønsker vi å stimulere og løfte frem nye initiativ som kan gi ringvirkninger både for høyere utdanning og innovasjon innen helse.

Nydal mener at prosjektet viser styrken i gode samarbeid på tvers av organisasjoner og fagfelt, han forteller at Sparebanken Møre er glade for å kunne bidra til dette.

– Det er takket være dedikerte ildsjeler som har stått på for å bane vei, at vi nå ser dette banebrytende prosjektet.

Gir mulighet for videre forskning

Leder for forskningsgruppen, professor Robin T. Bye, er strålende fornøyd med at Sparebanken Møre valgte å satse på dem.

– Ved Ålesund Biomechanics Lab har vi på innovativt vis gitt en eldre industrirobot nytt liv ved å utføre avansert robotisert testing av menneskelige ledd.

Professoren forteller at de stadig har hatt risiko for reparasjonskostnader, og at de har noen fysiske begrensninger ved selve roboten.

– Midlene vi nå har fått gir oss derfor en kjærkommen mulighet til å oppgradere til en ny og bedre egnet robot.

Dettee vil gi forskninsmiljøet arbeidsro og visibilitet i tiden framover, og ikke minst store muligheter til å skyve forskningsfronten videre. Laboratoriet har allerede skapt stor interesse fra anerkjente fagmiljøer, og jobber nå mot å få etablert et nasjonalt kompetansesenter for framtidens ortopedi ved sykehuset i Ålesund.

For mer informasjon, kontakt:

NTNU I ÅLESUND – Robin T. Bye, tlf. 400 82 880
SPAREBANKEN MØRE – Linda Rafteseth Grimstad tlf. 482 38 641