Prosjektet «Slepe-ROV» har mottatt 1 million kroner i støtte fra Handelens Miljøfond, Norges største private miljøfond. Prosjektet er et samarbeid mellom NTNU i Ålesund og Runde Miljøsenter. Formålet er å finne tapt/etterlatt fiskeutstyr i havet som fisker kontinuerlig, såkalt spøkelsesfiske.

Automasjonsmiljøet ved Institutt for IKT og realfag (IIR) har utviklet en lavkost slepe-ROV som kan søke etter fiskeutstyr som ligger igjen på havbunnen. Sensorplattformen har kamera, dybdesensor og ekkolodd som gjør at den kan lokalisere nøyaktig hvor forlatte teiner og garn ligger.

Bilde av en ROV

Foto: NTNU

Ottar Osen

Førstelektor ved IIR og prosjektleder Ottar Osen gleder seg til å bidra i kampen mot spøkelsesfiske sammen med bachelorstudentene, som er med på å utvikle prototypen.  – NTNU i Ålesund og Runde Miljøsenter er veldig fornøyde med at vi har fått støtte til Slepe-ROV prosjektet vårt som vil gjøre det lettere å finne tapte garn og teiner. Dette kan bli et viktig bidrag i kampen mot spøkelsesfiske. Vi setter stor pris på at Handelens Miljøfond støtter forskningen vår på dette viktige området, sier Osen.

Runde Miljøsenter vil bidra med kompetanse og lab-fasiliteter, samt være en «pilotkunde». Alt av underlag, tegninger og programkode vil bli lagt ut åpent tilgjengelig på internett for alle som ønsker å bygge sin egen slepe-ROV.

Prosjektet skal vare frem til juni i 2022.