NTNUs styre vedtok tilsetting av Marit Reitan (56) som ny prorektor for utdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i et styremøte torsdag 18. juni. Hugår formelt inn i stillingen 1. august 2020. 

Marit Reitan står foran Hovedbygningen på Gløshaugen i Trondheim. Foto.

NTNUs nye prorektor for utdanning, Marit Reitan, er opptatt av å utstyre NTNUs kandidater med den kunnskapen og ferdighetene som trengs for å løse de store samfunnsutfordringene. Foto: Thomas Høstad/NTNU.

Dermed overtar Marit Reitan stafettpinnen etter Berit Kjeldstad, som har vært konstituert prorektor for utdanning siden 4. september 2019.   

– Jeg er utrolig privilegert som får mulighet til å påvirke framtidas utdanninger ved Norges største universitetet innenfor et bredt spekter av teknologiske fag, disiplinfag og profesjonsfag, sier Marit Reitan. 

Hun ansettes som prorektor i en åremålsperiode som varer til og med 31. juli 2025.  

– Dyktig strateg og tydelig leder 

Anne Borg står på en scene med NTNU-logoen i bakgrunnen. Foto.

Rektor Anne Borg er svært godt fornøyd med tilsettingen av Marit Reitan som prorektor for utdanning ved NTNU. Foto: Thomas Høstad/NTNU.

 NTNUs rektor Anne Borg er svært godt fornøyd med tilsettingen av Marit Reitan som prorektor for utdanning. 

– Marit Reitan har betydelig undervisningserfaring fra alle nivåer på NTNU. Hun er professor i statsvitenskap, og denne kompetansen vil rektoratet som kollegium også nyte godt av, sier Borg og legger til: 

– Reitan er en dyktig strateg og en tydelig leder. Hun har ledet arbeidet med etableringen og utviklingen av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap etter fusjonen, og arbeidet med fremtidas HUMSAM-studier (humaniora og samfunnsfag). Hun vil som prorektor for utdanning være med på å prege utviklingen av NTNUs studieportefølje i mange år framover.

Nils Kristian Nakstad. Foto.

Styreleder Nils Kristian Nakstad. Foto: Thor Nielsen/NTNU.

NTNUs styreleder Nils Kristian Nakstad uttaler følgende om universitetets neste prorektor for utdanning:

– Etter en grundig og god prosess med flere spennende kandidater er det en glede å kunne tilby Marit Reitan jobben. Styret kjenner henne som en god leder med bred erfaring fra flere sider ved vår virksomhet. Hun vil både prege NTNUs utvikling på undervisningsområdet og samtidig forsterke et helhetlig og samlet lederlag.  

Brenner for utdanningsoppdraget  

 Prorektor for utdanning har blant annet ansvar for universitetets bachelor- og masterutdanninger, og NTNUs videreutdanningstilbud. Reitan forklarer sin motivasjon for å søke på stillingen slik:  

– Jeg brenner for NTNUs utdanningsoppdrag og den helhetlige utviklingen av NTNU. Høyere utdanning spiller en svært viktig rolle for å møte de store samfunnsutfordringene som vi står overfor, nasjonalt og globalt. NTNUs utdanninger, innenfor alle fagområder, må bidra til omstilling av samfunnet i en mer bærekraftig retning. Også etter- og videreutdanningen må stå sentralt i dette, forklarer Reitan. 

Trivsel og studiekvalitet under en pandemi 

Når Reitan starter på jobben som prorektor i starten av august er det kort tid til en meget annerledes studiestart for NTNUs studenter. Pandemien setter naturligvis fortsatt sitt preg på aktivitetene på NTNUs campuser.  

Reitan trekker frem tilhørighet som viktig for studentenes trivsel. 

– Det viktigste er å lage rammer for at studentene skal ha tilhørighet til et studieprogram som gir dem et aktivt læringsmiljø, også fysisk, innenfor det rådende smittevernregimet. Digital undervisning og digitale møteplasser kan aldri erstatte fysiske møteplasser fullt ut. Dette gjelder både mellom studenter, og mellom studenter og faglærere. Her er det viktig at vi er aktive helt fra immatrikuleringen slik at studentene kommer godt i gang og får en tilhørighet til et læringsmiljø, understreker Reitan. 

Hun har fått med seg diskusjonene om ulemper og fordeler ved ulike lærings- og vurderingsformer i kjølvannet av at NTNU måtte bli et heldigitalt universitet på kort tid. Mange studenter er spente på hvordan høstens undervisningsopplegg vil bli. 

–  Her har vi høstet noen erfaringer i vårens unntakstilstand som vi må bruke systematisk i gjennomføring av høstens opplegg. Jeg har også et inntrykk av at beredskapsarbeidet har lært oss mye om hvordan vi kan arbeide mer effektivt sammen på tvers av nivåene i organisasjonen, sier Reitan.   

Om Marit Reitan

Marit Reitan kommer fra stillingen som dekan ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap der hun har ledet fakultetet siden 2017.  Hun var også dekan ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse fra 2013-2017.  

Les mer om Marit Reitan på NTNUs nettsider  

Tine Arntzen Hestbek blir konstituert dekan ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap etter Reitan.