Skrevet av Anne Katharine Dahl

Marianne Skjulhaug er i dag tilbudt stillingen som ny dekan ved Fakultet for arkitektur og design (AD) ved NTNU.

Marianne SkjulhaugSkjulhaug er i dag instituttleder ved Institutt for urbanisme og landskap ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Hun er utdannet sivilarkitekt fra tidligere NTH, nå NTNU, og har gjennomført doktorgradsprogram ved Arkitekthøgskolen i Oslo. Hun har tidligere vært rektor ved Bergen Arkitekthøgskole. Skjulhaug har også en omfattende yrkeserfaring som arealplanlegger og i ulike lederstillinger både i privat og offentlig sektor. Hun var inntil nylig styremedlem i Norske Arkitekters Landsforbund.

Det er styret ved NTNU som står for ansettelsen av dekaner. Rektor Anne Borg sier i en kommentar at hun er veldig fornøyd med ansettelsen. – Marianne Skjulhaug har en særdeles solid og relevant bakgrunn for stillingen som dekan ved AD-fakultetet. Etter å ha blitt nærmere kjent med henne gjennom ansettelsesprosessen, er jeg også trygg på at hun vil bli en verdifull deltaker i NTNUs toppledelse. Hun vil i tillegg bringe inn viktig erfaring fra andre utdanningsinstitusjoner i Norge, sier Anne Borg.

Ansettelsesperioden er fire år, og gjelder fra 1. august. Hun overtar etter Fredrik Shetelig, som har vært dekan siden 2013.