Flere prestisjefylte forskningsprosjekter ved NTNU i Ålesund har fått innvilget støtte på slutten av 2021. Møre Ocean Lab er en av storsatsningene, med etablering av et feltlaboratorium for forskning på utvikling av maritim teknologi.

Her er det fullskala testing av skip og skipsutstyr, fiskeri- og redningsutstyr og teknologi for overvåking av havet. I samarbeid med Runde Miljøsenter og Sintef Ålesund er det søkt om 25 millioner kroner fra Norsk Forskningsråd.

Optimalisering av skipstrafikk

– Her blir vi i verdenstoppen i forskning, sier instituttleder ved Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk, Hans Petter Hildre.

– Vi har muligheten til å optimalisere skipstrafikken, og være i forkant i industrien når maritim teknologi testes under reelle driftsforhold.

I Breisundet utenfor Ålesund er som det norske havet i miniatyr, noe som gjør det velegnet til testområde. Det er kort avstand til åpent hav fra grunne områder til flere hundre meters dyp. Det er mulig å gjøre et stort spekter av testing på ett sted. Prosjektet er næringsrelevant og koblet til etableringen av Ocean Space-senteret.

Kapasitetsløft fra Norges Forskningsråd.

– Det er svært gledelig at NTNU i Ålesund mottar støtte til så mange prosjekter. Dette er svært godt jobbet av våre fagmiljøer, sier viserektor Annik Magerholm Fet.

For å styrke kompetanse og forskning for regionalt næringsliv, deler Norges forskningsråd ut midler under Kapasitetsløftet. Fisk 4.0 og MIDAS er to slike prosjekter.

FISK 4.0 – Industrialisering av den marine verdikjeden, mottar 28 millioner i støtte, hvor Møreforsking er prosjektansvarlig. NTNU er involvert på flere områder langs fiskerienes verdikjeder.

Forskningsprosjektet skal fokusere på tre ting:

  • Selve fabrikken om bord i fiskebåten
  • Kvaliteten på det som blir produsert
  • Hvilke konsekvenser ny teknologi får for fiskebåter, med tanke på plass og organisering

MIDAS, Mennesket i fremtidens havromsoperasjoner, har en totalramme på 36 millioner kroner over seks år. NTNU i Ålesund ved Institutt for internasjonal forretningsdrift er ansvarlig for den ene arbeidspakken, hvor forskningsmiljø og næringsliv i Midt-Norge skal samarbeide om å styrke innovasjonsevnen. Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk er involvert i utviklingen og eksporten av autonom havromsteknologi. Institutt for IKT og realfag er også involvert i dette prosjektet, så fagmiljøene i Ålesund er bredt representert.