Foto. Mann i laboratorium.

Professor Magnar Bjørås har tilbrakt mange timer på laboratoriet siden mars 2020. NTNUs covid-19-test er også til nytte i smittearbeidet internasjonalt, og er eksportert til flere andre land. Foto: Idun Haugan / NTNU

Teknas gullmedalje er en påskjønnelse for fremragende innsats som har skapt nye muligheter for norske teknologer. Professor Magnar Bjørås får gullmedaljen for arbeidet med NTNUs covid-19-test.

Utviklingen av NTNUs covid-19-test er et unikt eksempel på grunnforskning som blir til innovasjon og settes i produksjon i løpet av noen uker. Covid-19-testen er også et godt eksempel på hvordan to svært ulike fagfelt gjennom tett samarbeid har skapt et helt nytt produkt.

Juryens begrunnelse for tildelingen:

«Da pandemien brøt ut ble det tidlig klart at for å holde kontroll på smitten var det var viktig med bred testing i befolkningen. Allerede våren 2020 måtte imidlertid norske sykehus begrense testingen fordi de ikke hadde god nok tilgang på testutstyr, og reagensene som trengtes for å påvise viruset var blitt internasjonal mangelvare.

Magnar Bjørås og hans team tok utfordringen med å se om det var mulig å utvikle en testmetode som ikke var avhengig av de begrensende reagensene. I samarbeid med et annet forskningsmiljø på NTNU, som de ikke hadde jobbet sammen med tidligere, utviklet de en sensitiv og hurtig test på svært kort tid. Produksjonen av testen ble raskt oppskalert, og denne testen er nå et av Norges viktigste kort for å ha kontroll på viruset.

Testen er også til nytte i smittearbeidet internasjonalt, og er eksportert til flere andre land.

Arbeidet viser hvordan grunnforskningsmiljø som faglig sett står langt fra hverandre, sammen kan skape nye muligheter og løse en særdeles vanskelig utfordring på kort tid.»

Les også kronikken Samfunnets viktigste beredskapslager
Når fremtidens beredskapsplaner legges må kunnskapsberedskap stå sentralt. Ved å sikre oss gode kunnskapsmiljø bygger vi opp noe som er klart til bruk på kort varsel, skriver professor Bjarne Foss og Magnus Steigedal, direktør for NTNU Helse, i kronikken.

Menn i laboratorium.

Førsteamanuensis Sulalit Bandyopadhyay fra Institutt for kjemisk prosessteknologi leder teamet som produserer de magnetiske nanopartiklene som er en viktig del av testen. Han og Magnar Bjørås har samarbeidet tett og ledet arbeidet med utvikling og produksjon av NTNUs covid-19-test. Foto: Geir Mogen / NTNU

Tidligere mottakere av Teknas gullmedalje:

1986: Johan B. Holte
1987: Finn Lied
1988: Bjarne Gravdahl
1989: Arne Rettedal
1990: Johs. Moe
1991: Kjell Holler
1992: Olav Selvaag

1993: Birger Hatlebakk
1994: Gerhard Heiberg
1997: Egil Abrahamsen
1998: Vidkunn Hveding
2005: Erik Tandberg
2008: Fred Kavli
2013: Unni Steinsmo og Gunvor Ulstein
2015: Alf Bjørseth