Datastudentene Emma Sofie Søvik og Sunniva Røshol har levert en algoritme til handelsbransjen som ingen har tenkt på før. Gjennom TEFT summer internships ved NTNU har de jobbet med en revolusjonerende logistikkløsning for bedriften Solwr.

– Det har vært veldig bra å få en så relevant erfaring, sier Sunniva om jobben hun har hatt i sommer. – Det var lærerikt bare å se hvordan en arbeidsdag kan være, og det å få bruke faget vårt.

Emma Sofie mener den sosiale biten i TEFT-laben var viktig, med gode samtaler og utveksling av erfaring med de andre studentene.

– Det var bra å få diskutert ting, det var for eksempel en utfordring å definere oppgaven. Når vi fikk spisset den og det ble tydelig hva vi skulle gjøre gikk arbeidet med algoritmen lett.

Det har vært veldig bra å få en så relevant erfaring
– Sunniva Røshol

Ettertraktede summer internships

Det var gjennom TEFT-lab ved NTNU i Ålesund at fem bedrifter inngikk avtale om summer internship fra juni – august. I alt 15 studenter ble rekruttert fra NTNUs tre studiebyer, i tillegg til flere steder som NHH i Bergen, Universitet i Oslo og Universitetet i Stavanger.

– De som er med i summer internship i år er håndplukket fra en lang søkerliste, forteller leder av TEFT-lab, Tove Bjørkavåg. – Gruppene har fått en unik mulighet til å jobbe med praktiske problemstillinger for Sparebanken Møre, Solwr, TAFJORD, Wattn, Kongsberg og NTNU.

En optimalisering av roboten GRAB

Teknologibedriften Solwr leverer logistikkløsninger til handelsbransjen. I samarbeid med disse har dataingeniørene Emma Sofie og Sunniva sett på hvordan plukkroboten GRAB kan optimalisere plukking av varer i et lager. Her har studentene gjort et smart grep som ingen har tenkt på før, og som har stor betydning for kostnader.

Sondre Rodahl er Software-ingeniør i Solwr og var med som veileder i årets TEFT-Lab.

– Før kunne GRAB plukke flest mulig varer på kortest tid, og det var vel og bra. I sommerprosjektet ble det gjort analyser som avdekket at dette faktisk ikke var den smarteste måten å plukke på.

Emma Sofie og Sunniva fant at det var langt mer kostnadseffektivt om GRAB plukket de varene som hadde høyest prioritet. Sondre og kollega Rasmus Tjørstad forteller at dagligvaregrossistene er i ferd med å ta i bruk den nye og unike løsningen.

– I Solwr har vi hatt en veldig god erfaring med å ha studenter på jobb i sommer, sier de. Dette fikk vi veldig mye ut av.

Duk og dekket bord hos NTNU og TEFT- lab

Sondre og Rasmus tror at mange bedrifter er interessert i å ha interships over sommeren, men kanskje man ikke ser hvordan man får løst det praktisk.

– Dette opplegget er ferdig tilrettelagt fra NTNU og TEFT-lab, der både veiledning og sosialt nettverk er ivaretatt. Det er en vinn-vinn situasjon for bedrifter og studenter slik vi ser det.

Både veiledning og sosialt nettverk er ivaretatt i et ferdig opplegg. Det er en vinn-vinn situasjon for bedrifter og studenter slik vi ser det.
– Sondre Rodahl og Rasmus Tjørstad

Bra for hele regionen

Espen Remme er regiondirektør i NHO Møre og Romsdal, og understreker at nybrottsarbeid fra blant annet studenter er med på å styrke konkurransekraften til næringslivet.

– Slik verdiskapning er viktig når vi konkurrerer ikke bare i Norge, men i hele verden, sier regiondirektøren. – Ungdommen er vår viktigste ressurs, og dette er et flott panel av gode studenter som kommer regionen vår til gode.

gruppefoto på scene

Bra jobbet! Dette er studentene fra TEFT-summer internship som har jobbet på oppdrag fra bedrifter i sommer. Foto: Børge Sandnes

Flere interessante studentprosjekter

De var i alt sju prosjekter fra de fem bedriftene i summer internship i 2022. Martine Listou Ellefsen og Johannse Mork har jobbet i samarbeid med TAFJORD med tema bærekraftsrapportering. Christine Høyem, Andreas Falinski og Idun Bakken har i oppdrag fra Kongsberg Maritime studert fabrikktråleren Ramoen. Her er det teknologi, og hvordan det kan bidra til et bærekraftig fiskeri som har stått på agendaen. Wattn, TAFJORD og Sparebanken Møre har hatt Solveig Horn og Frida Voldsnes som sine interns, med oppdrag å foreslå et opplegg for tverrfaglig kompetanseutveksling. Tiril Myklebust har sett på fleksibilitetsmarkedet for strøm på oppdrag fra Wattn. Grønn kai er NTNU og Stranda hamnevensen sitt prosjekt, hvor Maria Herje og Hauk Gjørtz har foreslått løsninger for turisme når nullutslippskravet kommer til Geirangerfjorden. Sist men ikke minst, Magnus Stava, Martinus Bjørge og Marcus Nikolay Vatne har sett på teknologi for mer økonomisk bevisstgjøring for kundene i Sparebanken Møre.