God læring, ny innsikt og gode verktøy! Det er dommen fra Sparebanken Møre og NTNU etter at årets TEFT summer internship – studenter har levert arbeidet sitt.  

– Det er imponerende med alt materialet studentene har gått gjennom og satt seg inn i, og at de har levert et så konkret verktøy, sier Cecilie Myrstad fra Sparebanken Møre.

Myrstad har vært veileder for en av studentgruppene som i år har deltatt i TEFT summer internship, med tema «Bærekraft i finansnæringen». Hun forteller at de har klart å strukturere informasjonen og gjort den mulig å ta i bruk for banken sine kunder uten spesialkompetanse.

Bærekraftsportalen

– Vi har laget en pilot på en bærekraftsportal som kan integreres i bankens nettsider, opplyser de driftige studentene Tobias Myrvold, Karoline Westre og Ane Hoff.

– Med målgruppe små og mellomstore bedrifter tror vi dette treffer bra. Disse har ikke alltid ressurser og kompetanse til å sette i gang tiltak for å bli mer bærekraftige.

Det har vært omfattende mengde stoff å gå gjennom for å forstå fagfeltet, men de har klart å finne et relevant fokus og har levert et elektronisk verktøy som allerede får mange lovord.  Gruppa har også gjennomført en rekke intervjuer med bedrifter.

– I den elektroniske bærekraftsportalen kan bedriftene ganske raskt få laget en oversikt over ting de kan jobbe med. De slipper å sette seg inn i store mengder tekst, men kan svare på spørsmål og få hjelp i verktøyet til å lage en tilpasset plan, forklarer studentene.

Høyt nivå på arbeidet

Vi er strålende fornøyde med samarbeidet med studentene og Sparebanken Møre, sier prosjektleder for TEFT-lab Kjersti Kjos Longva.

– Vi hadde svært mange søkere til summer internship-stillingene, og det er motiverte studenter vi sitter igjen med og høyt nivå på alt arbeid.

Kjos Longva er også lettet over at det var mulig for studentene å være sammen på campus hele sommeren, da smittesituasjonen var usikker i vår. Det har hatt mye å si for miljøet i gruppa.

– Her har vi fått venner vi aldri ville møtt ellers, sier Elise Sæther og Kamilla Vågen fra prosjektet «Innopraksis».

I Innopraksis har de intervjuet bedrifter og sett nærmere på hvordan et praksisopphold kan foregå på best mulig måte for studenter fra økonomisk-administrative fagområder. Det er for øvrig en del av et større forskningsprosjekt ved Institutt for internasjonal forretningsdrift.

Bli på Nordvestlandet

Også banksjef i Sparebanken Møre, Trond Lars Nydal, er fornøyd med årets opplegg, og mener det er i bankens interesse å bruke tid og ressurser på NTNU.

– Vi får til mye på Nordvestlandet, og ønsker å bidra til at utdanningen blir så relevant som mulig. Studentene må få oppleve mulighetene i regionen vår.

Fem temaer

Årets studenter var representert fra flere steder i Norge, nærmere bestemt NTNU i Ålesund og Trondheim, NHH i Bergen og Høgskolen i Molde. Både Sparebanken Møre og NTNU fikk ny innsikt fra dyktige og motiverte studenter på fagområder som er viktige for videre utvikling.

De fem temaene var Bærekraft i finansnæringen, Etablere bedrift – veien dit, Datakilder – mulighetsbilde og effekt, Innopraksis og Grønn kai. De to sistnevnte er forskningsprosjekter ved NTNU hvor studentene bidrar med en avgrenset oppgave. De andre prosjektene foregår i samarbeid med Sparebanken Møre.