Kristian Fossheim holder den skriftlige invitasjonen til en audiens hos kongen. Foto.

Kristian Fossheim avbildet med utmerkelsen han mottok på Erkebispegården i Trondheim. Foto: Per Henning / NTNU.

Onsdag 2. september ble professor Kristian Fossheim, NTNU utnevnt til Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden. 

– Utnevnelsen som ridder er en stor anerkjennelse av din fantastiske innsats i vitenskapens tjeneste, sa rektor Anne Borg i sin tale under seremonien.

Kristian Fossheim kom til NTH, Norges Tekniske Høyskole, i 1970 og har vært professor i teknisk fysikk siden 1980. Han har hatt en rekke forskningsopphold som gjesteforsker og gjesteprofessor i utlandet. Fossheim er professor emeritus ved Institutt for fysikk.

I talene under det høytidelige arrangementet i Erkebispegården ble det trukket fram at Fossheim har vært i front, både nasjonalt og internasjonalt i  forskningsområder han har vært involvert i.

Rektor Anne Borg omtalte Fossheim som en pioner innen superlederforskning i Norge, og påpekte at han gjennom sin forskning på faseoverganger og kritiske fenomen har gitt viktige bidrag til vitenskapen.

I tillegg til forskning og utdanning, har Fossheim i flere tiår bidratt til samfunnsdebatten gjennom kronikker, debattinnlegg, faste spalter i aviser og foredrag.

Les mer om professor Fossheim på Wikipedia

Bilde av medaljen St. Olavs Orden. Foto.

St. Olavs Orden tildeles som «belønning for utmerkede fortjenester for Norge og menneskeheten». Foto: Per Henning/NTNU

Flere utmerkelser til Fossheim

Fossheim har tidligere mottatt Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere i 1977, Allforskprisen, formidlingspris fra Trondheim kommune og NTNU i 2003. I 2015 mottok han, sammen med professor Steinar Supphellen, Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab høyeste utmerkelse, Gunnerusmedaljen, for sitt arbeid med selskapets 250-årsjubileum.