Nylig har 30 masterstudenter i Ålesund presentert sine oppgaver i emnet «eksperter i team», hvor de fikk bryne seg på reelle samfunnsutfordringer.  

Tankene settes i sving

Even Helle fra Master i internasjonal business og markedsføring, forteller at gruppa hans tok for seg emnet «Oceanic Recreation».

Da var det bare å sette seg ned og komme opp med noe spennende som har med hav, marin og rekreasjon å gjøre! I tillegg viste oppgaven at det hele skulle gjøres på en bærekraftig måte.

På tvers av studieretninger

Rådgiver og koordinator for Eksperter i team, Per Arne Orloff, forteller at studentene hvert år settes sammen i grupper på tvers av studieretninger. Det blir en blanding av økonomer, ingeniører, kvinner, menn og ulike nasjonaliteter.

– Emnet er en smakebit på det virkelige arbeidslivet, man kan få arbeidsoppgaver som man egentlig kan lite om, men som man må sette seg inn i, sammen med andre.

Fire ulike temaer

Studentene kommer fra internasjonal business, simulering og visualisering, produkt- og systemdesign, og skipsdesign. I år foregikk arbeidet i fire grupper, eller «landsbyer» som er begrepet som brukes i Eksperter i team. Tema for hver landsby var; Oceanic Recreation, Making Money From Waste, Sustainable value creation in Ocean Space og Future Jobs.

Veilederne kommer fra ulike fagmiljøer på NTNU, og følger opp gruppene underveis i prosessen. I tillegg benyttes andre studenter som læringsassistener. Ved å stille spørsmål og observere gruppa utenfra gir disse et viktig bidrag til at gruppene blir bevisst sitt samspill.

Universitetslektor Anders Ulstein hadde veilederansvaret for Oceanic Recreation, og forteller at han ble imponert over prosessen og resultatet.

– Gruppa har har jobbet veldig godt, og jeg tror de har lært mye. Produktet er raffinert og gjennomført, noe som er spesielt flott å se når jeg har fulgt dem hele veien gjennom diskusjonene.

Fiske fra A-Å

Ved hjelp av samarbeid og ulike kunnskaper kom denne gruppa, eller landsbyen, frem til en prototype-app for en fritidsfiske-tjeneste i Ålesundsområdet.

– Kort fortalt skal appen kunne hjelpe deg med alt som er relatert til fiske, og gjorde vi en spørreundersøkelse for å kartlegge hva som var mest relevant for folk, sier Helle.

Appen kan identifisere fisk ved hjelp av et foto med mobilkamera. Videre gir den tips og triks om fiske generelt, og ved hjelp av algoritmer skal den kunne fortelle hvor og når i nærområdet det er mest sannsynlig å få fisk. Helle forteller at de har gått grundig til verks og lagt inn parametere som sesong, vær, tid på døgnet og vannstand.

– Som en ekstra bonus kan du også få forslag til oppskrifter relatert til den fisken du har fått på kroken.

Nyttig erfaring å jobbe på tvers

Den kreative og strukturerte masterstudenten oppsummerer at arbeidet gikk greit når landsbyen først fikk definert retning og arbeidsfordeling. Han opplevde prosessen med samarbeid på godt og vondt som veldig lærerik.

– Det var ikke er bare-bare å jobbe i et team med folk du ikke kjenner fra før, men det var kjekt å jobbe litt på tvers av linjene og på tvers av kulturer. Jeg sitter igjen med inntrykket av at det er relevant for nesten enhver jobb man skal ut i.

Positivt for fremtidige arbeidsgivere

Essensen i Eksperter i team er at enhver student er ekspert på sitt område, og sammen skal de ulike ekspertene komme frem til den beste løsningen på et prosjekt.

– Dette er et obligatorisk emne som kan oppleves som «litt på siden» av det som er kjernen i masterutdanningen til den enkelte, men samarbeidskompetanse er noe arbeidsgivere ser på i økende grad, sier Orloff.

Gjennom emnet har studentene fått dokumentert samarbeidskompetanse til sine fremtidige jobbsøknader.