Institutt for internasjonal forretningsdrift (IIF) ved NTNU i Ålesund rykker stadig opp i gradene når det gjelder akademisk nivå. Nå utdanner instituttet sine egne Ph.d. kandidater gjennom programmet «økonomi og ledelse». Den første disputasen var det Julia V. Bondeli som stod for  i februar, noe hun fikk stor anerkjennelse for i fagmiljøet.

Høyt akademisk nivå viktig for regionen

– Dette er en milepæl, uttaler en stolt instituttleder Hans Solli-Sæther. – Det betyr mye å kunne levere forskerutdanning på høyt faglig nivå lokalt, dette er viktig for næringslivet i regionen og fagmiljøet ved instituttet.

Korrupsjon som tema

Avhandlingen utforsker det sosiale aspektet ved forretningsrelasjoner og korrupt utveksling i privat-offentlig interaksjon. Studien er basert på studier av et selskap sitt forretningsnettverk i Russland.

Modig innsats av doktorgradsstudenten

– I tillegg til å levere forskning med høy samfunnsrelevans ønsker vi å hedre kandidaten for en modig innsats gjennom sitt arbeide med et vanskelig tema, sier nestleder for forskning ved IIF, Dina Margrethe Aspen. – Denne forskningen er et viktig bidrag inn mot vår forståelse av bærekraftig utvikling og hvilke utfordringer næringslivet står ovenfor i en global kontekst.

– For å stå løpet ut som en PhD-kandidat må man holde motet oppe og takle mange frustrasjoner underveis, sier Julia Bondeli. – Jeg ønsker å berømme IIF med min hovedveileder Hans Solli-Sæther i spissen, for å ha skapt et eksepsjonelt støttende arbeidsmiljø der alle løfter hverandre opp.

Bakgrunn for disputasen

Avhandlingen hadde tittel «Capitalising on Socialising: Studying the social aspect of business relationships through socioeconomic interaction in corrupt exchange». Komiteen bestod av Thomas Hoholm ved Handelshøyskolen BI og Milena Ratajczak-Mrozek ved Poznan University of Economics and Business. Veiledere har vært Hans Solli-Sæther ved Institutt for Internasjonal Forretningsdrift, NTNU og Malena Havenvid ved Kungliga Tekniska högskolan.

tre personer ved trapp.

Både Institutt for internasjonal forretningsdrift og Fakultet for økonomi markerte høytidsdagen med disputas 11. februar 2021. Fra venstre: dekan Monica Rolfsen, Julia v. Bondeli og instituttleder Hans Solli-Sæther.
Foto: Tone Molnes