Kjersti Fløttum

Kjersti Fløttum blir ny styreleder på Det humanistiske fakultet.

Kjersti Fløttum blir ny styreleder på Det humanistiske fakultet (HF) på NTNU ut nåværende styreperiode.

– Jeg setter stor pris på at Kjersti Fløttum blir vår nye styreleder. Hun kjenner fakultetet og humaniora godt, og har derfor et svært godt utgangspunkt for å lede styrets diskusjoner i det siste drøye året av denne styreperioden. Jeg ser fram til et enda tettere samarbeid med henne, sier dekan ved Det humanistiske fakultet, Anne Kristine Børresen.

Fløttum er professor i fransk språkvitenskap ved Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen (UiB). Studiene og doktorgraden har hun fra NTNU. Hun har vært ekstern medlem i styret siden 2013.

– Det har vært et interessant verv å fylle, i godt samarbeid med de andre styremedlemmene og ikke minst med ledelsen ved fakultetet. Det var en ære å bli spurt og jeg skal gjøre mitt beste for å bidra til en fortsatt best mulig styring av fakultetet, sier Fløttum.

Hun har også tidligere hatt ulike verv innen høyere utdanning og forskning, som blant annet viserektor for internasjonale relasjoner 2005-2009 ved UiB. Siden 2013 har hun vært medlem av universitetsstyret ved UiB og fra 1.juli i år tar hun over som styreleder for Holbergprisen. Hun var også medlem av det ekspertutvalget som i 2019 leverte rapport til Kunnskapsdepartementet om små og utsatte humaniorafag. Det utvalget ble ledet av HFs forrige styreleder, Einar Lie, som i vinter valgte å trekke seg etter at det ble stilt spørsmål om hans habilitet i saken om å gi våre to nye institutter i historie nye navn. Han ble ikke vurdert som inhabil.

Håper å ta imot studenter til høsten

Fløttum ser frem til å følge opp vedtak om viktige saker som fakultetets strategi, økonomi og strategiske personalplan.

– I junimøtet blir en viktig sak å tilsette instituttledere på de to historieinstituttene. Videre vil det bli viktig å gjøre vedtak i normeringsprosjektet. Det dreier seg om at fakultetet ønsker å utarbeide overordnede retningslinjer for normering som skal gjelde for alle instituttene, med hensyn til planlegging og gjennomføring av undervisning, sensur, veiledning og fagadministrative oppgaver. Det blir avgjørende å få til dette slik at det fungerer hensiktsmessig, sier hun.

Hun trekker frem at vi er i en spesiell situasjon på grunn av Koronaepidemien.

– Jeg håper vi til høstsemesteret kan møte studentene ved HF, og særlig de nye, med et godt mottak, gi dem gode opplevelser, i en utfordrende situasjon som vi, i likhet med andre universiteter og høyskoler i Norge, ikke har opplevd før, sier Fløttum.

Trond Åm

Trond Åm. Foto: Benedikte Skarvik/Litteraturhuset i Trondheim.

Trond Åm inn som fast medlem i styret

Når Kjersti Fløttum rykker opp som styreleder, blir tidligere varamedlem til styret, Trond Åm, fast møtende styremedlem. Åm er daglig leder ved Litteraturhuset i Trondheim. Han har bakgrunn som idéhistoriker med fransk og filosofi som støttefag og sitter i Trondheim bystyre for Venstre.

– Åm er delvis utdannet hos oss og han har også god kjennskap til NTNU og HF. Han kjenner dessuten Trondheim og kulturlivet i byen godt. Åm vil bidra med kunnskap og perspektiver derfra som er verdifulle for fakultetet og diskusjoner i fakultetets styre, sier dekan Børresen.