Årets tall fra Samordna Opptak viser at det i år igjen er svært mange som har funnet sitt drømmestudium ved NTNU i Gjøvik. 2623 søkere har satt NTNU i Gjøvik som førstevalg, en økning fra i fjor med 8,7 %. Med 2623 søkere til 918 studieplasser er det 2,9 søkere per plass og det blir kamp for å komme inn. 

Skrevet av: Merete Nyheim

Fadderlederne Vebjørn og Nicoline avbildet foran store NTNU-bokstaver i blått. De smiler og ser inn i kameraet. Foto.

Det er mange som ønsker å studere ved NTNU i Gjøvik. Her er fjorårets fadderledere, Vebjørn og Nicoline, klare til å ta i mot nye studenter til studiestart. Foto: NTNU

– Dette er en gledelig økning. Selv med endringer i arbeidsmarkedet og koronasituasjonen viser disse tallene at vi er et universitet med studier som er samfunnsrelevante og som folk ønsker seg, sier viserektor Jørn Wroldsen.

Teknologi- og ingeniørutdanningene er populære

Dataingeniørutdanningen i Gjøvik er på topp tre-listen nasjonalt over studiesteder som har flest førsteprioritetssøkere per studieplass til denne utdanningen. Ved NTNU i Gjøvik har studiet 105 søkere til 36 studieplasser, hvilket tilsvarer 2,9 søkere per studieplass. Det er en imponerende økning på 90,9 % sammenlignet med fjoråret.

Elektroingeniør har også en solid økning med 58,3 % flere søkere enn i fjor og har 2,7 søkere per studieplass. De nettbaserte ingeniørutdanningene er svært attraktive i år, og byggingeniør utmerker seg med hele 13,8 søkere per studieplass.

Årsstudium og bachelor i teknologidesign og ledelse har også fått økt popularitet med en økning på henholdsvis 107,1 % og 54,5 %, og har 2,9 og 1,4 søkere per studieplass. Samlet sett har alle teknologiutdanningene ved NTNU i Gjøvik gode søkertall.

Økonomiutdanningene vokser

Bachelor i økonomi og administrasjon, deltid, har hatt en imponerende økning, og er det økonomistudiet i Innlandet som flest søkere har på sitt førstevalg. 608 søkere har dette studiet på øverst på ønskelisten, hvilket er en økning på 57,1 % fra i fjor. Med 60 studieplasser er dette 10,1 søkere per studieplass. De øvrige studiene våre i økonomi og logistikk har også en positiv økning fra i fjor.

– Vi ser at det er en økt interesse for fleksible og nettbaserte studietilbud, sier viserektor Wroldsen. Dette er en undervisningsform vi har praktisert i mange år og har svært god erfaring med, og vi ser frem til å ta imot nye studenter her. Det virker som at flere er i en fase med livslang læring, og det synes jeg er positivt.

Helseutdanningene er stødige

Bachelor i sykepleie i Gjøvik er en attraktiv utdanning og er på NTNUs topp 20-liste over flest førsteprioritetssøkere, med 357 søkere til 210 studieplasser. Bachelor i radiografi og bachelor i ergoterapi viser også til gode søkere.

– Bachelor i sykepleie har økt antall studieplasser til 210 i år sammenlignet med 150 i fjor. Det er fordi vi i år ikke har opptak på deltidsutdanningen, og studieplassene fra deltid er overført til heltidsutdanningen for å ivareta behovet. Med denne endringen er jeg ekstra glad for å se at det fortsatt er stor pågang i antall søkere til sykepleie i Gjøvik, sier viserektor Wroldsen.

Designutdanningene fortsetter fremgangen

Bachelor i grafisk design er en svært populær utdanning med 5 søkere per studieplass. Årsstudium i webdesign har stor pågang med 3,6 søkere per studieplass. I tillegg er det et godt antall søkere til Bachelor i webutvikling og interaksjonsdesign med henholdsvis 2,5 og 1,8 søkere per studieplass.

Rekordhøye søkertall sammenlagt fra Samordna opptak og lokalt opptak

Sett samlet viser tallene fra Samordna opptak og lokalt opptak et rekordhøyt antall på 4744 førsteprioritetssøkere. Det har totalt sett aldri vært høyere søkertall til NTNU i Gjøvik. Det er i gjennomsnitt 3,2 søkere per studieplass og en totaløkning på 9,8 % i førsteprioritetssøkere ved NTNU i Gjøvik.

Opptak til mastergrader og videreutdanninger gjøres lokalt og er ikke en del av Samordna opptak. Til masterutdanningene opplever NTNU i Gjøvik en god økning med 3,8 søkere per plass. Master in Applied Computer Science utmerker seg spesielt med 11,9 søkere per studieplass.