– Det ble en brå endring på undervisningssituasjonen og ting er veldig forandret, men det har utrolig nok gått bra, sier Elmas Güven Bagiran som studerer ergoterapi.

Mens campusene ligger tomme og stille, er aktiviteten i digitale undervisningsrom som driftes fra hjemmekontorene stor. Det knatres i tastaturer, det foreleses, det diskuteres, det chattes og tipses gjennom digitale kanaler om hvordan de digitale verktøyene kan brukes best mulig.

Det dukker også opp mange spørsmål og innspill. Den brå overgangen til 100 prosent digital undervisning, er en utfordrende situasjon. Vi har forhørt oss litt omkring.

Erfaringsutveksling er et nøkkelord som går igjen. Flere forelesere sier de bruker Teams og andre samhandingsverktøy, i tillegg til Blackboard Collaborate, for å utveksle erfaringer og skape diskusjonsrom for grupper for eksempel.

– ­Vi står i dette sammen

Elmas Güven Bagiran er en av studentene som er kastet ut i en ny hverdag. Hun går andre året på ergoterapi. Dette er et studium som er inneholder mye praktiske øvelser, blant annet hvordan studentene skal lære seg kartleggingsverktøy for å gjennomføre undersøkelser av pasienter.

Portrettfoto av kvinne. Elmas Güven Bagiran

Elmas Güven Bagiran. Foto: Privat

– Nå som alt er blitt teoribasert, er dette utfordrende, men lærerne er gode på å gjøre dette tilgjengelig. De bruker videoer for å vise oss hvordan vi skal bruke kartleggingsvekttøyene og de forklarer godt, sier hun.

Hun berømmer positive og tilgjengelig lærere.

Elmas Güven Bagiran opplever også at det har oppstått en aktiv delingskultur.

– Jeg har merket at medstudentene er blitt veldig flinke til å hjelpe og tipse hverandre om hvordan vi skal løse ting best mulig. Vi står i dette sammen, sier hun.

Første undervisningsøkt i Blackboard Collaborate bød noen tekniske utfordringer, som å få lyden til å fungere. De erfarte at nettleseren spilte inn her og at Chrome fungerte best.

Digitale landsbyer med Gjøvik i førersetet

Denne uka har nærmere 2000 studenter i emnet Eksperter i team deltatt i nettundervisning. De tverrfaglige teamene er organisert i landsbyer med mye dialogbasert undervisning, hvor studentene deler erfaringer og refleksjoner.

EiT har et forsprang i nettbasert undervisning gjennom et pilotprosjekt som Trondheim og Gjøvik kjører med virtuelle landsbyer.

– Miljøet i Gjøvik er langt framme på digitale løsninger så vi har brukt kompetanse herfra i oppbygging av de virtuelle Landsbyene. Dette har vi hatt god nytte av nå. Så her var vi altså et hestehode foran i denne omgangen, sier Bjørn Sortland som leder Eksperter i team.

– Vi bruker Blackboard Collaborate som et samhandlingsverktøy, og opplever at det har noen ekstra nyttige funksjoner som ikke Skype har. Vi har for øvrig laget en egen løsning og har utarbeidet instruksjonsvideoer for dialog- og erfaringsbasert undervisning, sier Sortland.

– Vi ser at det blir viktigere og viktigere å lære seg samhandling i den virtuelle verden, sier Bjørn Sortland.

Bratt læringskurve

Førsteamanuensis Katrien De Moor er en av de som har undervist sine landsby-studenter på nett denne uka.

– Jeg hadde aldri brukt Blackboard Collaborate tidligere, så det var en bratt læringskurve! Men det har gått greit, forteller De Moor.

Hun understreker at det har vært en stor støtte å få opplæring av folk som er drevne i verktøyet. I tillegg har hun også hatt tilgjengelige støttespillere fra EiT underveis.

– Studentene har vist stor fleksibilitet

Det har vært noen tekniske utfordringer med variabel nettilgang fra studenthyblene, noen studenter som mangler videotilgang og litt forsinkelse i systemet.

– Den største endringen er konteksten; vi har vanligvis mye gruppearbeid hvor studentene møtes fysisk og vi bruker mye observasjon, refleksjon og tilbakemeldinger som metode. Men studentene har vist stor fleksibilitet for å tilpasse seg situasjonen.

Etter økta gjorde de en evaluering for å se på hvilke justeringer som kan gjøres og hvilke verktøy som vil fungere best.

– Oppsummert er dette også en nyttig erfaring, og det er positivt å få denne opplæringen, sier Katrien De Moor.

Student ved skrivebordet fra hjemmekontor.

Inntil videre har Fredrik Bekken flyttet ut av studenthybelen i Trondheim og hjem til Malvik.

Har forlatt studenthybelen

Student Fredrik Bekken tar master i regnskap og revisjon. Han har hatt én forelesning i Blackboard Collaborate denne uka.

– Det fungerte egentlig ganske greit. Forelesningen gikk fint, men da vi skulle ha gruppearbeid fungerte ikke lyden så godt. Det var en del forsinkelser på lyden, så vi vurderer Teams eller et annet verktøy for gruppearbeid, forteller han.

Resten av forelesningene dette semesteret vil bli videofilmet og formidlet i opptak. Det tror han vil fungere fint.

– Men det er en spesiell situasjon som er preget av at alt er ukjent. Jeg tenker på de som rammes direkte gjennom å miste jobbene sine og som frykter for sine kjære, sier Fredrik Bekken, som framover skal pendle mellom det digitale undervisningsrommet på pc-en og deltidsjobb i DnB.

Fungerte bra

Universitetslektor Terje A. Wenaas gjennomførte en digital forelesningsøkt allerede før han deltok på kurs i Blackboard Collaborate. Det var en forelesning i VVS-rettet reguleringsteknikk som han hadde lastet opp i forkant.

– Vi hadde trøbbel med nettet i starten, men da vi gikk over til vpn-kobling fungerte det bedre. Studentene meldte tilbake at de syntes at undervisningen fungerte bra. Det jeg savner med en slik digital løsning er å se reaksjonene til studentene, for å se om de ramler av for eksempel, sier Wenaas.

Han ser ikke bort fra at han vil bruke digitale forelesninger når alt er tilbake i normal gjenge igjen, for å kunne tilby det til studenter som ikke kan møte fysisk til forelesningen.

– Må minne hverandre på å ta pauser

Hos universitetslektor Siri Gunn Simonsen er det en intens aktivitet i mange digitale kanaler.

– ­Det er ganske interessant å se hvor stor vilje det er for å få til dette, sier hun.

Portrettfoto av kvinne.

Fra hjemmekontoret.

Hun underviser studenter ved Institutt for helsevitenskap på Gjøvik. Sammen med kolleger og studenter kommuniserer hun og prøver ut ulike digitale kanaler og verktøy: Skype, Teams, Zoom, Collaborate, EesySoft, Flipped classrom, Powerpoint med lyd og quiz mm.

– ­Vi snakker sammen på en ny måte, i flere kanaler på en gang, med lyd, video, bilde etc. Det er et stort engasjement og det blir ganske intenst, så vi må minne hverandre på å ta pauser.

Selv har hun kastet seg ut i den nye tilværelsen fullt og helt, men ser at det kan bli ganske slitsomt for de som har små barn hjemme som skal ivaretas. Men også barna bidrar; i en sesjon i Teams hvor en kollega plundret med teknikken, hørte hun kollegaens 8-åring i den andre enden: «Jeg kan vise deg hvordan du bruker Teams, jeg».

Slipper lang reisevei

Blant studentene som hun har i sin portefølje er det mange som bor langt unna studiestedet. Noen reiser inntil 40 mil t/r for å møte opp til undervisning. Så nå de sparer mange timers reisevei.

– Jeg ser at for dem kan det med digital undervisning være et godt grep som vi kan bruke senere også, sier Siri Gunn Simonsen.

– En annen fordel med denne undervisningsformen er også at det gir en fin mulighet for en-til-en-kontakt, via Skype eller Collaborate. Jeg opplever at enkelte legger bort sjenansen sin og synes det er enklere å være interaktive her enn i et klasserom eller i en forelesningssal.

Uka hos Siri Gunn Simonsen

NB: Trekk pusten!

 • Før stenging: streamet undervisning for tomt auditorium, lagt i opptak. Her kommer min egen usikkerhet i opptak fram. Tungt å undervise for ingen, uten respons og dialogmulighet…
 • Seminar mandag for 20 studenter i klasserom, morgendagens sykepleiere fra mai av. Viktig at jeg i helga fikk hjelp med Collaborate.
 • Fikk både Skype-opplæring og en minitrening søndag kveld.
 • Fant en Zoom nettkonferanse med mange gode tips hos Høgskolen i Østfold som var til stor inspirasjon.
 • Oppdaget at emnerom ikke hadde klargjort for studentdeltakelse. Emneansvarlig måtte ha øyeblikkelig hjelp dette i løpet av helga.
 • Som sikkerhet oppretta jeg både Teams-rom og Collaborate-rom for studentene som skulle delta og ga dem råd om å test ut på forhånd.
 • Hadde fått råd om å åpne Collaborate-sesjon før undervisningsseminaret.
 • Dokumenter var lastet opp, etter at jeg hadde fått bistand. Dokumentene måtte ha PDF-format for å kunne presenteres. Noen hadde levert inn som Wordformat. Fikk veiledning om bruk av EesySoft hjelpefunksjonen.
 • Collaborate-sesjonen mandag: 2-4 studenter skulle presentere et bidrag. De andre måtte sørge for å slå av mikrofon imens, siden disse lett skifter retning ved lyd i rommet de sitter i.
 • Drøfting med 2-4 andre gikk fint, og andre kommenterte på chat. De syns formen var en brukbar erstatning for tilstedeværelse, sjøl om de savna å være sammen. Vi blir slitne fortere, og trenger å sette inn pauser.
 • Mandag kveld en arbeidsøkt med utforsking og erfaringsdeling på Collaborate sammen andre lærere. Mye nyttig framkom.
 • Tirsdag: Skype-arbeid med seks andre kollegaer for NOKUTs nasjonale deleksamen i anatomi/fysiologi/biokjemi. Vi arbeider godt med delt dokument, men med heimekontor er det uventa forstyrrelse som oppstår.
 • Nå planlegger en kollega og jeg hvordan vi neste uke kan gjennomføre digitalt basert praksis/forberedelse og trening i å bruke digitale hjelpemidler. Da skal vi legge inn Flipped classrom.
 • Nå står Powerpoint med lyd og quiz for den neste utprøvinga. Flere lærere samarbeider for å kvalitetssikre opplegget.

– Nå lærer vi i alle fall mye..! er oppsummeringen fra Siri Gunn Simonsen.