Det satses på innovasjon ved NTNU i Ålesund! Med to nye innovasjonsledere er det høye forventninger for «Norges mest næringsnære campus».

– De nye stillingene gir oss mulighet til å bidra til økt nyskaping i regionen, sier Hans Solli-Sæther.

Han er instituttleder ved Institutt for internasjonal forretningsdrift. De skal være vertskap for de nye stillingene sammen med Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk.

Solli-Sæther forteller at NTNU i Ålesund skal være tett på regionalt arbeid- og næringsliv, og de nye innovasjonsledere skal jobbe dedikert med dette.

Synlighet i relevante arenaer

De som får stillingene vil delta aktivt på relevante strategiske arenaer i regionen og i NTNU, i tillegg til å være et kontaktpunkt for samarbeidspartnere.

– Vi skal naturligvis foredle våre egne ideer, men det aller viktigste er å bringe næringslivet inn på campus. Sammen kan vi bidra til å utvikle nye arbeidsplasser og nye bedrifter, opplyser Instituttleder ved Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk, Hans Petter Hildre.

– Innovasjonslederne må kunne forstå næringslivet og hvordan en etablerer nye bedrifter.

Både Solli-Sæther og Hildre tror at kort vei fra næringsliv til studenter og forskere legger til rette for utvikling av hele regionen vi bor i.

Koble akademia og næringsliv

TEFT-lab er en viktig del av satsningen. Denne er et samarbeid mellom NTNU og Sparebanken Møre.

– TEFT-lab skal være en koblingsboks mellom akademia og næringsliv, og vi er utrolig glade for at nettopp innovasjonslederne blir en del av det dyktige teamet der, forteller Linda Rafteseth Grimstad i Sparebanken Møre.

Utvikle gode idéer

I de nye prosjektstillingene skal det jobbes tett opp mot forsknings- og utdanningsaktiviteter på campus og NTNU for øvrig. De gode idéene skal utvikles sammen med forskere, studenter og eksterne aktører. Til sammen blir det 15 slike stillinger ved NTNU i Trondheim, Gjøvik og Ålesund.