Utenriksminister Anniken Huitfeldt får servert et bredt program når hun onsdag 11. Januar besøker NTNU og SINTEF. Sikkerhet, eksportkontroll og satsinger innen havteknologi, autonomi og demokrati er sentrale temaer under besøket.

REDEMOS, europastudier, krig og samfunn

Besøket starter på Dragvoll der utenriksministeren får møte med studenter fra europastudier som forteller om sin utdanning, sine prosjekt og praksis. Videre presenterer professor Tobias Schumacher prosjektet REDEMOS som tar for seg demokratiseringsprosesser i EUs naboland i øst. Prosjektets mål er å utvikle en ny verktøykasse som EU kan bruke for å nå sine mål om å bidra til økt demokratisk utvikling i Øst-Europa. Han vil også vise hvordan denne forskningen henger sammen med studieprogrammet Europa-studier. Professor Karl Erik Haug presenterer bakgrunn, relevans, anvendbarhet og ambisjoner med med det nye studieprogrammet krig og samfunn som har oppstart høst 2023.

Sikkerhetspolitikk og eksportkontroll

Deretter går ferden til NTNU Gløshaugen, der ministeren skal ha innlegg om sikkerhetspolitikk – særlig rettet mot eksportkontroll. Innlegget etterfølges med spørsmål og kommentarer fra publikum. Ordstyrer er prorektor for forskning og formidling Tor Grande.

Tid: kl 10:15 | Sted: Audiotorium EL6 i gamle elektro. Innlegget blir også streamet.

Følg ministerens innlegg om sikkerhetspolitikk og eksportkontroll på stream

Fra kunnskap til bedrift og havromsteknologi

Etter innlegget følger møte med flere spinn-off bedrifter fra NTNU og SINTEF – og om hvordan utenrikstjenesten kan hjelpe norske kunnskapsmiljøer til å lykkes best mulig i utlandet

Besøket avsluttes på Nyhavna med blant annet presentasjon av fremtiden autonome kystvakt med overvåking av havrommet ved hjelp av selvstyrte undervannsdroner, ubemannede overflatefartøy, droner og satellitter. En omvisning på Shore Control Lab som er en forskningsinfrastruktur for overvåking og kontroll av autonome havromsoperasjoner blir det også tid til.