NTNU har tatt initiativ til en helt ny festival.

Av: Hyfer

Ved NTNU jobber studenter og ansatte hver eneste dag med å løse store og komplekse utfordringer, og skape «Kunnskap for en bedre verden». Det handler også verne om, og bidra til, å opprettholde kunnskapens status i samfunnet. Som kunnskapsinstitusjon har NTNU en viktig rolle i kunnskapsformidling, og å skape møteplasser utenfor universitetet.

– Derfor arrangerer NTNU kunnskapsfestivalen Hyfer. Tema for årets festival er «havet», og sammen med våre partnere vil NTNU legge til rette for at besøkende og deltakere kan oppleve fremragende forskning, utfordrende og kunnskapsbaserte debatter og engasjert meningsbrytning, forteller rektor ved NTNU Anne Borg.

Tettpakket program

I løpet av noen hektiske dager blir det vitenskapelige samtaler, foredrag og filmer. I samarbeid med Kamfest inviterer NTNU dere «hjem» til på konsert i Hovedbygningen på Gløshaugen. På Forskningstorget skal vi vekke nysgjerrigheten til barn og unge, de kan teste og forske, og få mulighet til å møte våre forskere. For unge voksne presenterer vi kunst, kultur og forskning, mat og drikke i en annerledes festivalopplevelse på Havet.

Portrettfotografi av rektor Anne Borg

NTNU-rektor Anne Borg. Foto: Thomas Høstad/NTNU

Navnet Hyfer er hentet fra soppriket. Det de fleste tenker på som sopp er bare fruktlegemet, og de fleste sopparter lever mesteparten av livet som et nettverk av fine tråder – hyfer – skjult under overflaten på soppens leveplass. Sopphyfene minner på mange vis om hjernens nettverk av nevroner. De kommuniserer og samarbeider med omgivelsene ved å danne symbioser med blant annet bakterier og tær. De er også en modell for bærekraft; de bryter ned og resirkulerer organiske materiale, skaper jord og danner grunnlag for nytt liv.

– NTNU er også en del av et større samfunn, og eksisterer, vokser og gror i samspill med verden rundt oss. Hyfer skal bli en nyskapende arena for kunnskapsdeling, fellesskap og unike opplevelser, sier Anne Borg.

– Hyfer kunnskapsfestival lar mennesker, idéer og prosjekter møtes. Vi håper at vi på denne måten kan bidra til å gjøre kunnskap enda mer tilgjengelig, at vi kan inspirere, involvere – og kanskje skape større interesse og forståelse for forskning og nyskaping, spesielt hos barn og unge.

– Geder meg

I år er det første gang vi arrangerer Hyfer i Trondheim – og som arrangør gleder vi oss til å møte besøkende, deltakere og samarbeidspartnere fra 21. fra til 25. september. På sikt er målet at Hyfer skal være til stede med ulike aktiviteter i alle NTNUs studiebyer, også Ålesund og Gjøvik i tillegg til Trondheim.

– Jeg gleder meg til å oppleve Hyfer i Trondheim, og jeg håper at alle dere som vil feire kunnskapsfest sammen med oss, får interessante, hyggelige, overraskende, morsomme og lærerike opplevelser! sier Borg.

Se hele programmet her.

Kontaktinformasjon