NTNU-forsker Mathilde le Moullec er en av fire sentrale forskerstemmer i dokumentaren. Bildet er tatt under opptakene. Foto: Idun Haugan / NTNU

Dette utforsker en dokumentarfilm som har premiere onsdag 6. oktober på Frankrikes nest største TV-kanal, France 2. Filmteamet har besøkt NTNU og intervjuet forskere, studenter og prorektor om rekrutteringstiltak som fungerer for å øke kvinneandelen.

Info om hvor og hvordan filmen kan sees ligger nederst i saken.

Dokumentaren «La science a mauvais genre» handler om utfordringer med å skape kjønnsbalanse i mange teknologiske fag og realfag. Den tar utgangspunkt i hvordan situasjonen er i Frankrike, hvor det er stor mannsdominans i disse fagfeltene.

Dokumentarfilmen integrerer NTNU og Norge eksempel på at det er mulig å endre kjønnsbalansen ved å jobbe strategisk med rekrutteringstiltak.

Rekrutteringsprosjektet Ada

Studenter i kybernetikk. Foto: Kai T. Dragland / NTNU

Filmteamet har blant annet gjort opptak på Kybernetikk og robotikk. Dette er ett av de teknologiske studieprogrammene på IE-fakultetet hvor rekrutteringsprosjektet Ada har jobbet aktivt i over 20 år med å rekruttere flere kvinnelige studenter.

Statistikk fra de siste 15 årene viser at andelen kvinnelige studenter har økt fra 7 prosent til 35 prosent i snitt på studieprogrammene Kybernetikk og robotikk, Elektronisk systemdesign og innovasjon, Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet samt Datateknologi.

Ada er oppkalt etter verdens første programmerer Ada Lovelace.

Kvinner til vitenskapelige stillinger

Dokumentaren presenterer også andre av NTNUs tiltak for å rekruttere flere kvinner inn i vitenskapelige stillinger, blant annet:

  • Startpakker for kvinner i faste vitenskapelig stilling (førsteamanuensis og professor/dosent) med under 25 prosent kvinneandel i disse stillingene på instituttnivå.
  • Kvalifiseringsstipend for kvinner i førsteamanuensis-/førstelektorstillinger.
  • NTNUs mentorprogram for kvinner i førsteamanuensis- og førstelektorstillinger.
  • Det nye programmet IDUN – from PhD to professor som Forskningsrådet i fjor bevilget 9,3 millioner kroner til. Prosjektet ledes av professor Letizia Jaccheri ved Institutt for datateknologi og informatikk.

NTNU-forsker sentral i dokumentaren

Filmteamet var med ut i felt ved Vinjefjorden. Her intervjues NTNU-stipendiat Lara Veylit av Laure Delalex og Josias Dein. Foto: Mathilde le Moullec

Dokumentarfilmen utforsker spørsmålene omkring utfordringene med lav kvinneandel gjennom blant annet portretter av fire kvinnelige forskere. En av dem er Mathilde le Moullec som er post doc ved Institutt for biologi ved NTNU. Film-teamet fulgte henne ut i felt ved Vinjefjorden og i laboriatoriet på Gløshaugen.

Førsteamanuensis Florance Kermen, stipendiat Lara Veylit og forsker Christophe Coste, alle ved ved Institutt for biologi, er også med i filmen. Det er også stipendiat Lucie Descamps ved Kavliinstitutt for nevrovitenskap, postdoktor Léa Bouffaut ved Institutt for elektroniske systemer og postdoktor Marion Barbeau ved Institutt for fysikk.

Dokumentarfilmen vises i konteksten «La Fête de la science» (Vitenskapsfestival / Vitenskapsfest) som France 2 er partner i. I Frankrike blir det arrangert visninger etterfulgt av debatt på flere arenaer. NTNU-forsker Mathilde Le Moullec deltar digitalt i en av debattene.

Endring fordrer langsiktig jobbing

rorektor Toril N. Hernes leder NTNUs utvalg for likestilling og mangfold. Hernes intervjues om NTNUs rekrutteringstiltak. Foto: Kai T. Dragland / NTNU

– Det er flott at vi får internasjonal oppmerksomhet for arbeidet vi gjør på dette feltet og for de resultatene vi oppnår, sier prorektor Toril Nagelhus Hernes, som leder NTNUs utvalg for likestilling og mangfold.

– Selv om vi har mange gode tiltak, har vi også utfordringer og en lang vei å gå, ikke minst når det gjelder rekruttering av kvinnelige professorer. Det er viktig å ha et langtidsperspektiv og jobbe strategisk og systematisk med likestilling på alle nivåer. Dette er ikke gjort i en håndvending, sier Toril Nag. Hernes, som i dokumentaren intervjues om NTNUs likestillingstiltak.

Hvorfor valgte TV-teamet NTNU?

Under TV-teamets research-arbeid til dokumentaren kom forsker Isabelle Collet opp som en viktig kilde. Isabelle Collet er førsteamanuensis i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Genève og forsker blant annet på hvilke tiltak som kan gjøres for å øke kvinneandelen i IKT-fag, teknologiske fag og realfag. Collet omtaler NTNU i sine publikasjoner som ett av flere eksempler på universiteter som har tatt i bruk målrettede rekrutteringstiltak, og som har oppnådd resultater gjennom dette.

Dette ønsket TV-teamet å vite mer om. Det startet med en forespørsel til NTNU Hjelp og endte opp med en ukes filmopptak ved NTNU i fjør høst.

Hvordan kan du se dokumentaren?

«La science a mauvais genre» vises onsdag kveld kl. 23.15. NTNU-innslagene kommer i starten av filmen, og mest mot slutten hvor løsninger presenteres.

Hvis du har Altibox-abonnement, kan du velge France 2 blant tilvalgskanalene.

Du kan også se dokumentaren gratis på nett når den sendes, via denne linken: https://www.tntendirect.com/FRANCE-2-en-direct

Den kan også sees både direkte og i etterkant ved å laste ned og abonnere på en VPN-løsning, for eksempel NordVPN.

De som har vært involvert i opptakene ved NTNU vil bli invitert til en egen visning, med engelske undertekster. Mer info om dette kommer på mail.

Mer info: Pressemelding fra France 2 om filmen (fransk tekst, bruk evt google translate).