Mandag 18. mai var det duket for digital workshop i det pågående prosjektet om fremtidens HUMSAM-studier. Rundt 90 interne og eksterne deltakere logget seg på møterommet i Zoom, for fire timer med inspirerende diskusjoner om kunnskap og tverrfaglighet i framtidens arbeidsliv.

 

– Næringslivet trenger mennesker som har evnen til kritisk tenkning, å løse problemer og det å kunne sette seg inn i store tekstmengder, sa Berit Rian, administrerende direktør i Næringsforeningen i Trondheimsregionen under workshopen.

Berit Rian, mangeårig leder av Næringsforeningen i Trondheimsregionen, var en av de som bidro i diskusjonsgruppene med sin erfaring fra næringslivet. Hun har ansatt flere med bakgrunn fra humaniora og fortalte om viktigheten av for eksempel språkkunnskap er i en stadig økende global verden.

Formålet med prosjektet Fremtidens HUMSAM-studier er å utvikle NTNUs studietilbud innenfor humaniora og samfunnsvitenskap. Ett av spørsmålene som ble diskutert under mandagens workshop var hvordan HUMSAM-utdanningene ved NTNU kan møte fremtidens behov.

 

Bør spille en viktig rolle

Offentlig sektor var også representert, med Chin-Yu Lee fra Trondheim kommune. Lee er rådgiver i avdeling for Klima og samfunn, og jobber mye med Trondheim kommunes arbeid med FNs bærekraftsmål. For henne var det viktig å understreke at næringslivet vil ha behov for dem som har forståelse for historiske eksempler, samfunnsstrukturer, politikk, kommunikasjon, kunst og kultur, i møtet med bærekraftsmålene.

– Bærekraftig utvikling byr på både utfordringer og muligheter. Ressurser på jorda er begrenset i mengde. Hvordan kan mennesker, både som individer og i samfunnet, samskape fram en bedre framtid for så mange som mulig? Fremtidens HUMSAM-studier bør spille en viktig rolle i å finne balansen mellom natur, kultur og teknologi, sier Chin-Yu Lee, rådgiver i avdeling for Klima og samfunn i Trondheim kommune.

Nye studieprogram

Under workshopen ble også et forslag til nytt toårig masterprogram presentert. Masterprogrammet ODA² (Organisasjon, digitalisering, administrasjon og arbeid) skal dra veksler på bredden i NTNUs studietilbud. Studieprogrammet skal gi kandidatene en tverrfaglig forståelse av samspillet mellom digitale teknologier og offentlig og private virksomheter innenfor et organisasjonssosiologisk og statsvitenskapelig rammeverk.

I tillegg ble et forslag om et masterprogram i digital humaniora lagt frem. Målet med prosjektet er å utvikle egen kompetanse i digital humaniora og å bygge opp en forsknings- og undervisningsinfrastruktur for digital litteraturvitenskap.