Forskningsprosjektet HUNT COVID vil finne svar på hvordan det går med oss etter pandemien. Nå har de sendt ut SMSer med invitasjon til en spørreundersøkelse til alle de 107.000 som deltok i HUNT4 Sør for også å få svar fra de som bor i sørlige deler av Trøndelag. 

Av: Janne Tellefsen

Direktør i Folkehelseinstituttet (FHI), Camilla Stoltenberg, oppfordrer alle til å ta seg tid til spørreundersøkelsen:
– HUNT COVID gir en unik mulighet for å studere spørsmål som er viktig for Norge og resten av verden. Det er et stort behov for solid, vitenskapelig kunnskap for å sikre beredskap. Vi må bygge opp systemer slik at vi er klare fra første dag når krisen treffer.

Kristian Hveem

Kristian Hveem, professor ved HUNT forskningssenter og NTNU (Foto: Anne-Line Bakken)

Spør om pandemiens ettervirkninger

– Siden 2020 har pandemien hatt en enorm innvirkning på samfunnet og vi frykter at de fysiske og psykiske ettervirkningene kan bli store, sier prosjektleder Kristian Hveem, professor ved Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) og NTNU.
Helsevesenet har hatt store utfordringer, barn og unge har opplevd at skolehverdagen har forandret seg, hjemmekontor har vært regelen over lang tid, arbeidsledigheten har økt og bedrifter har gått konkurs. Mange har vært ensomme og mange har måttet isolere seg pga. alder og bakenforliggende sykdommer.
– Det er derfor vi trenger kunnskap om ettervirkningene av pandemien – for å kunne møte lignende utfordringer i fremtiden på en bedre måte, sier Hveem.

Spørreundersøkelsen som er sendt ut på SMS til trøndere bosatt i sørlige deler av fylket er digital og tar rundt 30 minutter å fullføre. Spørsmålene vil gå nærmere inn på hvordan du har fått hverdagen din endret på grunn av pandemien, hvordan den har påvirket din mentale og fysiske helse, undersøke omfanget av smitte og langtidseffekter i etterkant. Svarene vil være av stor nytte for forskere, helsevesen, kommuner, politiske beslutningstakere og samfunnet generelt, både i det vi ser oss tilbake og i det vi ser fremover.

Les mer om HUNT Covid

Unike data

Trønderes deltagelse i HUNT-undersøkelsene er et viktig bidrag til kartlegging av helserelaterte forhold i Norge. Innbyggerne sør i Trøndelag kan bidra gjennom spørreundersøkelsen, mens de tidligere nordtrønderne i tillegg er blitt invitert til en undersøkelse. Så langt har over 15.000 avgitt blodprøve i disse undersøkelsene, og frem til juni 2023 reiser en feltstasjon fra kommune til kommune slik at flest mulig kan delta.

HUNT har gjennom fire tiår samlet inn helsedata, og i 2019, rett før pandemien startet, avsluttet vi HUNT4. Det setter HUNT forskningssenter i en unik posisjon til å undersøke helsedata fra samme innbyggere før og etter pandemien.

– Fordi HUNT hadde samlet data like før pandemien, var de allerede i forkant uten å vite om det. Nå er HUNT helt i front, sa Stoltenberg under åpning av den første feltstasjonen høsten 2021.

Om HUNT

  • Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) er en av verdens største befolkningsstudier og en av de viktigste kilder til kunnskap om folkehelsen i Norge.
  • HUNT-undersøkelsene har hittil vært gjennomført fire ganger med ca. 10 års mellomrom, siste gang var HUNT4 i 2017-19.
  • HUNT COVID er et samarbeidsprosjekt mellom HUNT forskningssenter, NTNU, Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, Frosta kommune, Helse Midt-Norge, Folkehelseinstituttet, Forskningsrådet og Nasjonalt senter for aldring og helse.

HUNT Covid, logo