Norge har fått i oppgave å navngi en planet og en stjerne i stjernebildet Store Bjørn. Astrofysiker Thais Mothe-Diniz fra NTNU sitter i navnekomitéen, og hun oppfordrer folk å sende inn navneforslag.

International Astronomical Union (IAU) organiserer en global kampanje (IAU100 NameExoWorlds) som lar alle land i verden gi navn til en eksoplanet og dens vertsstjerne. Kampanjen er en del av organisasjonens 100-års jubileum. Eksoplaneter eller ekstrasolare planeter er planeter som går i bane rundt andre stjerner enn solen. De tilhører altså andre solsystemer enn vårt.

Nærmere 100 land skal navngi ulike stjerner og planeter. Hver nasjons utpekte stjerne er synlig fra det landet som velger navnet. og den skal kunne observeres gjennom små teleskoper.

Vår planet ligger temmelig langt unna

Eksoplaneten og stjernen som Norge har fått tildelt, ligger i et solsystem som befinner seg i stjernebildet Store Bjørn (Ursa major).

HD 68988 b er katalognavnet på gassgiganten som går i bane rundt en stjerne med katalognavn HD 68988. Massen til planeten er 1,97 ganger Jupiters. Det tar planeten 6,3 dager å fullføre en bane rundt sin vertsstjerne, og den ligger 0,07 AU fra stjernen. AU står for astronomisk enhet (astronomical unit) og er en lengdeenhet som tilsvarer den omtrentlige avstanden mellom jorden og solen. Én AU er fastsatt til omtrent 150 millioner kilometer.

Et tenkt utseende av Norges eksoplanet (HD 68988 b), sammenlignet med jorden. Illustrasjon: NASA

Et tenkt utseende av Norges eksoplanet (HD 68988 b), sammenlignet med jorden. Illustrasjon: NASA

Skulle vi forsøke å reise til vår eksoplanet ville det ta to millarder år med bil, og med jetfly 222 millioner år.Med lysets hastighet tar det 200 år. Det er med andre ord temmelig langt til planeten vår. Men vi kan altså se den gjennom teleskop.

Funnet av planeten ble kunngjort i 2001.

Gassplaneter har ingen fast overflate og består for det meste av gass. Inne i planeten kan det finnes en fast kjerne, men der er tyngdekraften så sterk at den ville knust hva som helst som kom dit.

Den kommende generasjon skal finne navn

Astrofysiker Thais Mothe-Diniz fra NTNU

Astrofysiker Thais Mothe-Diniz fra NTNU sitter i navnekomitéen.

Norges navnekomité består av representanter fra NTNU, Andøya Space Center, Universitetet i Oslo og Norsk Astronomisk Selskap. Fra NTNU er det astrofysiker Thais Mothe-Diniz som sørger for at vi skal kunne døpe vår eksoplanet og dens stjerne før året er omme.

Navnekomitéen ønsker at den kommende generasjonen skal være de som velger navnet på Norges første eksoplanet. Barn og unge under 18 år inviteres derfor til å sende inn navneforslag, men hele familien kan delta i navnediskusjoner før innsending.

Slik kan navneforslag sendes inn

Den norske navnekomitéen har satt «norsk natur» som tema for konkurransen. Det oppfordres også til å foreslå samiske navn. Navnene til stjernen og planeten bør være relatert til hverandre, og navnene bør også kunne oppsummeres i en setning eller to. Les her for flere detaljer og regler for navnevalg.

1. I første runde skal det foreslås navn (fra 1. til 30. september).

2. I andre runde stemmes det på ti av de foreslåtte navnene som navnejuryen har valgt ut (7. oktober til 7. november).

3. Den endelige avgjørelsen faller i desember.

SEND INN DITT FORSLAG

En illustrasjon av sStjernen i solsystemet vi skal navngi. Solen vår er på venstre side til sammenligning. Illustrasjon: NASA

– Denne spennende begivenheten inviterer alle over hele verden til å tenke på vår felles plass i universet, samtidig som det stimulerer kreativitet og globalt medborgerskap. Initiativet NameExoworlds minner oss om at vi alle er sammen under en og samme himmel, sier Debra Elmegreen, IAUs president, i en pressmelding.

Se NASAs interaktive visning av eksoplaneten og stjernen, hvor du kan den sammenligne med jorden, Jupiter og solen. Her kan du osgå lese mer om hvordan planeten ble oppdaget i 2001.

Har du spørsmål, ta kontakt på nameexoworlds-norge@astro.uio.no