Gjennom prosjektet «In My Experience» ønsker vi å få vite mer om hva som skaper gode studentliv og vi inviterer deg til å dele dine erfaringer fra din hverdag som student, sier Si­­ri Bjaarstad, prosjektleder for «In My Experience».

Foto. Tre studenter som snakker sammen.

Foto: Øystein Hermstad

Studiehverdagen, spesielt i koronatiden, kan oppleves som utfordrende og undersøkelser som SHoT viser at mange studenter opplever ensomhet.

– Det er gjort mye kartlegging av utfordringer i studenthverdagen, men vi har for lite dybdekunnskap om hva studentene trenger og om hva som skaper god livskvalitet for dem. Nå vil vi vite mer om hva som gjør at studenter har det bra, trives, mestrer og opplever mening, sier Siri Bjaarstad.

– Vi vet lite om hva som motvirker ensomhet

In My Experience (IME) er et nasjonalt pilotprosjekt som skal samle inn erfaringer fra studenter om hva som bidrar til god livskvalitet i studietiden. Det kan være små, nære ting som et hei, et smil og en prat, og det kan være større strukturelle tiltak og organiserte aktiviteter.

En ny kunnskapsoppsummering viser at vi vet overraskende lite om hva som motvirker ensomhet, og hva sosiale nettverk betyr for god psykisk helse og livskvalitet.. Den viser også at vi har lite kunnskap om hva utdanningsinstitusjonen kan gjøre for å skape en god studiehverdag, sier Siri Bjaarstad.

Prosjektleder Siri Bjaarstad i Sit.

In My Experience skal bidra til å finne ut hva som ligger bak tallene i ShoT og finne noen konkrete løsninger.

– Her trenger vi innspill, erfaringer og svar fra studentene selv for å finne ut hva som virker i positiv retning. Studentenes liv må måles med mer enn tall og statistikk, og derfor er deres egne erfaringer fra hverdagslivet kjernen i dette prosjektet. Alle erfaringer er viktige, og vi ønsker å nå ut til så mange studenter som mulig, understreker Bjaarstad.

In My Experience har nå startet en storstilt innsamling av materiale fra studenter, i første omgang fra NTNU-studenter i Trondheim. Målet er få 5000 studenter til å dele små og store erfaringer, positive og negative. Undersøkelsen er anonym.

Her kan du lese mer om In My Experience – og dele dine erfaringer.

Studentene er ekspertene

Det som er unikt med dette prosjektet er at studentene har vært involvert fra første stund, og at de har vært med på å utforme hele prosjektet.

– Det første jeg gjorde da jeg startet som prosjektleder var å rekruttere elleve helt ulike studenter til et ekspertpanel. Sammen med fem ansatte fra NTNU og Sit lagde vi IME-undersøkelsen, forteller Bjaarstad.

Nylig er fire studentambassadører blitt ansatt i Sit for å jobbe med å samle inn historier fra trondheimstudentene.

Foto. Fire studentamdassadører som sitter på en trapp.

Fra venstre: Simon Borchgrevink, Tamra Coward, Johan Grøgaard og Rikke Eftang Meinich. Foto: Kjersti Lunden Nilsen

Parallelt med innsamling av erfaringer starter tolkningen av materialet.

– Når vi begynner å se noen mønstre og elementer som går igjen i erfaringene, kan vi sette i gang aktiviteter som vi ser studentene trenger og ønsker seg. Vi inviterer både studenter og aktører som jobber med studenter til å se på erfaringene sammen med oss gjennom ulike workshops, sier prosjektlederen.

IME-prosjektet går over 3 år, og de første aktivitetene vil bli igangsatt allerede til høsten.

Tar et nasjonalt ansvar

– Vi i Trondheim ønsker å ta et nasjonalt ansvar gjennom dette pilotprosjektet. Vi vil bidra inn i den nasjonale debatten om studentehelse ved å skifte fokus fra problemer og symptomer til et større fokus på livskvalitet.

– Problemstillingene knyttet til studenter og psykisk helse forekommer over hele Norge, og vi ønsker å dele våre erfaringer med alle som jobber med og for studenter, sier Bjaarstad.

Prosjektet er initiert av StudyTrondheim, og samarbeider tett med Sit (Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim) der prosjektlederen også er ansatt.  StudyTrondheim er et felles prosjekt for utdanningsinstitusjonene i Trondheim (NTNU, BI og DMMH), Samskipnaden, studenter, Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune og næringslivet og har som mål å gjøre Trondheim til nordens beste studieby.

In My Experience har fått 2,4 millioner fra Helsedirektoratet, og StudyTrondheim har gått inn med tilsvarende sum.

Les mer i debattinnlegget Nå må vi begynne å lytte til studentene! (Adresseavisen)

Du kan følge In My Experience på Facebook

Nasjonalt webinar om temaet: Webinar Studenter og livskvalitet – YouTube