Rannveig Marie Færgestad skrev masteroppgaven sin ved SFI CASA på NTNU. Temaet var hypersonisk støtlast, og utgangspunktet er det voksende problemet med søppel i verdensrommet. Tittelen på oppgaven hennes var «Modeling and simulation of hypervelocity impact against debris shields for spacecraft protection».

Det er NIFRO, (Norwegian Industrial Forum for Space Activities) som deler ut prisen.

ØKENDE SIKKERHETSTRUSSEL
Rom-søppel, eller space debris, er en økende sikkerhetstrussel mot romfart og installasjoner som går i lav jordbane (Low Earth Orbit). Rester og fragmenter fra meteoritter eller satellitter som har kollidert, fyker rundt som prosjektiler i hypersoniske hastigheter, det vil si opp til 20 kilometer i sekundet.  Trafikken – og dermed også problemet, vil bare øke. Flere titusen nye satellitter er under planlegging.
Færgestad er nå ett år inne i doktorgradsløpet i SFI CASA på NTNU. Her bygger hun videre på mastergraden, og jobber med å utvikle modeller som kan simulere slik hypersonisk støtlast.

DATAMODELLER SOM SIMULERER OPPFØRSEL
CASA (Senter for avanserte konstruksjonsanalyser), er et senter for forskningsdrevet innovasjon på NTNU. Forskerne her er eksperter på hvordan materialer og konstruksjoner oppfører seg under ekstrem belastning, som støt, kollisjoner, eksplosjoner eller beskytning. De utvikler datamodeller som simulerer denne oppførselen.
Rannveig Marie Færgestads arbeid vil vise hvordan romsøppel og fragmenter påvirker skjoldene som beskytter romstasjoner, satellitter og andre innretninger. Målet hennes er å få fram modeller som kan bestemme materialenes tålegrenser. Dette vil bidra til maksimalt sikre beskyttelsesskjold – særlig for innretninger der mennesker oppholder seg.
Samtidig er vekt viktig. Hver kilo som skytes opp i verdensrommet koster. Forskningen hennes vil også bidra til design med minst mulig vekt og volum samtidig som sikkerheten ivaretas.

LES MER PÅ SFI-CASA.NO