I oktober inviteres 260 000 sørtrøndere til å bli med i HUNT – Helseundersøkelsen i Trøndelag.


HUNT er godt kjent for nordtrønderne. 140 000 nordtrøndere har deltatt på fire HUNT-undersøkelser siden 1984 – og slik bidratt til å skape en av verdens mest betydningsfulle samlinger av helseopplysninger om en befolkning. Det pågår en omfattende forskningsaktivitet med HUNT-dataene, og det publiseres rundt 100 vitenskapelige artikler årlig.

HUNT sikrer samtidig viktige forskningsdata til folkehelsearbeidet i hver enkelt deltakerkommune. HUNT gir også uvurderlig kunnskap om innbyggernes helse, som er helt nødvendig i samfunnsplanleggingen.

Halsa får også invitasjon

Nå inviteres 260 000 sørtrønderne til å bli en del av HUNT, som samtidig endrer navn til Helseundersøkelsen i Trøndelag.

Innbyggerne i Halsa kommune får også invitasjonen ettersom de blir trøndere i 2020.

– I uke 42, fra 14. til 18. oktober, får alle sørtrøndere mellom 18-75 år en SMS med invitasjon og lenke til spørreundersøkelsen. Innbyggere 76 år og eldre får invitasjon i posten sammen med undersøkelsen på papir, forklarer Steinar Krokstad, professor i samfunnsmedisin og daglig leder av HUNT forskningssenter.

Spørreskjemaet tar maks en halvtime å svare på. Det er en halvtime som kan bidra til viktig helseforskning og bedre folkehelsearbeid der du bor.

– Ikke vær bekymret for personvernet

Det er Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, KS, og HUNT forskningssenter ved NTNU som står bak denne store utvidelsen av HUNT. Kommunene i tidligere Sør-Trøndelag er viktige samarbeidspartnere. De vil bidra til å spre informasjon om HUNT til innbyggerne, og etablere hjelpesenter for innbyggere som trenger hjelp til å fylle ut spørreskjema.

Selve datainnsamlingen gjøres av HUNT forskningssenter som lagrer og forvalter dataene. ­ HUNT forskningssenter hører til hos Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie.

– Ingen trenger å være bekymret for personvernet. Vi har lang erfaring med datasikkerhet og håndtering av sensitive helsedata, følger alle lover og forskrifter og NTNUs politikk for informasjonssikkerhet. Data benyttes kun til helseforskning og statistikk og alle data blir avidentifisert før de tas i bruk, sier Steinar Krokstad.

Les mer om HUNT