Vi trenger kjønnsbalanse og vi trenger flere gutter i helse og omsorgsfagene, sa lege Mads Gilbert til en lydhør forsamling som besto av 100 unge menn fra hele landet.   

Guttene, som snart skal velge sin karrierevei, fulgte interessert med da akuttlegen fortalte om opplevelser fra sitt yrkesliv, under Guttedagen i helse– og sosialfag 6. februar, ved NTNU i Trondheim

Mads Gilbert foreleser for en sal full av unge menn

Å være helsearbeider er meningsfylt, viktig og utrolig inspirerende, var budskapet til Mads Gilbert. Foto: Per Henning / NTNU

–  Et smart valg  

– Noe av det smarteste du kan gjøre er å ta helsefag. Det kan gi deg en veldig meningsfull yrkesvei, og et hav av spennende yrkesmuligheter, nasjonalt og internasjonalt, sa Mads Gilbert. Han kunne fortelle om da han var med på å «gjete» isbjørn som «forebyggende helsearbeid» på Svalbard, og om dramatiske situasjoner han har vært i som akuttlege i Nord-Norge og i krigsområder som Gaza.

Gilbert snakket varmt om sine erfaringer med å jobbe i team sammen med dyktige og dedikerte helse-, omsorgs- og redningsarbeidere. Det som gav ham aller mest var det å få jobbe med mennesker, og alle øyeblikkene med menneskelig kontakt.

– Det å kunne støtte folk og by på seg selv er ikke bare en jenteegenskap. Verden trenger desperat helsearbeidere av alle slag, sa Gilbert.

Guttedagen 2020

Her er et lite tilbakeblikk på Guttedagen i helse- og sosialfag, 6. og 7. februar 2020, ved NTNU i Trondheim.

Publisert av NTNU medisin og helse Mandag 10. februar 2020

 mannlige søkere 

Likevel er det få menn som søker opptak til helse- og sosialfagutdanningene. Ved utdanningene i sykepleie og barnevern, som har aller lavest andel mannlige studenter, er kun en av ti studenter menn. Men også ved profesjonsstudiet i medisin, som tidligere var mannsdominert, er kun tre av ti studenter menn. Det samme gjelder for profesjonsstudiet i psykologi.

NTNU i Trondheim har invitert til Guttedagen for å motivere flere gutter til å velge helse- og sosialfag. Guttene går siste året på videregående eller har studiekompetanse, og skal søke seg til høyere utdanning til høsten.

Stands med utdanningene

Helse- og sosialfagstudenter presenterte utdanningene på stands i Kunnksapssenteret på Øya i Trondheim. Foto: Per Henning / NTNU

Deltakerne fikk møte gutter fra ulike helse- og sosialfagstudier ved NTNU, og bryne seg på utfordringer ulike workshoper. Dette er studietilbudet ved NTNU innen helse og sosialfag: 

 • Audiologi 
 • Barnevern 
 • Bioingeniør 
 • Ergoterapi 
 • Fysioterapi 
 • Medisin 
 • Psykologi  
 • Radiografi 
 • Sosialt arbeid (sosionom) 
 • Sykepleie 
 • Vernepleie 

Sosiale aktiviteter, god mat og underholdning var også en viktig del av programmet under Guttedagen. Blant annet fikk deltakerene se standup med komiker Lars Berrum, som er utdannet sykepleier.   

Gutter øver seg på hjertekompresjoner på førstehjelpsdukke

Foto: Per Henning / NTNU