Dette er første gang en gruppe norske frivillige studenter har utviklet, bygd, sendt opp og kommunisert med en satellitt i verdensrommet på egen hånd.

Studentorganisasjonen Orbit NTNU har fått kontakt med sin første satelitt, Selfiesat. Dette skjedde klokken 21.25 den 29. august.

Studentorganisasjonen forteller at de neste dagene ble brukt til å anaysere data, og starte resten av systemet på satelitten, slik at det skal være mulig å få tatt «selfies» fra verdensrommet i framtiden.

– Satelitten viser at studenter med engasjement og fritid kan få til de utroligste ting, skriver Ulrik Falk-Petersen, som er leder for Orbit NTNU, i en pressemelding.

Over 150 studenter har bidratt til å realisere dette prosjektet.

Opp med SpaceX

SelfieSat ble sendt ut i verdensrommet i mai, med SpaceX sin rakett Falcon 9.

SelfieSat vil ta verdens første selfie fra en satellitt i verdensrommet. Den eksterne LCD-skjermen viser bilder sendt inn av publikum. Et kamera montert på en utfoldbar selfiestick tar bilde av skjermen med jorden i bakgrunnen.

Målet med prosjektet er å inspirere og bringe verdensrommet litt nærmere, og vise hvor tilgjengelig verdensrommet har blitt for folk flest.

Den endelige banen til SelfieSat er en lav jordbane i området 530-558 km.

En kvinne peker på en PC-skjerm

Fot: Orbit NTNU

Bakkestasjon i Trondheim

SelfieSat er knyttet til NTNU-studentenes egen bakkestasjon, et radiotårn ved kontoret på NTNU i Trondheim. Herfra vil studentene sende og motta space-selfies, statusoppdateringer og sensordata med jevne mellomrom.

Et spesialtrent operasjonsteam vil håndtere alle kommandoer og oppgaver til satellitten.

Nå jobber studentorganisasjonen også mot oppskytningen av satelitten FRAMSat-1, som etter planen skal skytes opp fra norsk jord i 2023. Denne satelitten er bygd med erfaringer og teknologi fra SelfieSat, og skal bli den første oppskytningen til bane fra europeisk jord.

Om Orbit NTNU:

Orbit NTNU er en studentorganisasjon der studenter fra ulike studieretninger bygger småsatellitter (CubeSats) ved siden av studiet. Organisasjonen har sitt opphav fra tidligere studentsatellittprosjekter ved NTNU, og fikk i 2018 sin nåværende form. Studentene ved Orbit NTNU er selvdrevne, men får støtte fra universitet. Hovedmålet til Orbit NTNU er å gi studenter muligheten til å lære hvordan man bygger satellitter, uavhengig av studieretning, så lenge engasjementet og viljen til å lære er til stede.  SelfieSat er Orbit sin første satellitt, og ble i mai skytt opp i lav jordbane. FRAMSat-1 er det andre satellitt-prosjektet til Orbit NTNU. Alt fra første-års studenter til doktorgradsstipendiater har vært med å bygge satellitten.