Grunnsteinen for Helgasetr er denne uken lagt ned av Ola Borten Moe, minister for forskning- og høyere utdanning. 

Av: Janne S. Almhjell

Når Helgasetr skal stå ferdig i 2024, skal over 2.000 studenter og 200 ansatte fra to fakultetet og to institutter skal ha sitt daglige virke i dette bygget.

Det har vært en lang reise fra de første planene ble lagt og Regjeringen ga sitt klarsignal til der bygget er i dag.

Ambisjonene om et bygg og et knutepunkt som skal samle NTNUs helse- og sosialfag, Sits idretts- og serveringssteder, studentfrivilligheten og sosiale møteplasser i ett bygg har vært der lenge. Det skal endelig stå ferdig, og tas i bruk om knappe to år.

Bjørn Haugstad holder tale under nedleggelsen

Det er særlig samlokaliseringen av idretts- og velferdsfasiliteter, med helse- og sosialfagene våre, som er juvelen i dette prosjektet, sa Bjørn Haugstad. Foto: Kristian Thorsen/Manet

Et foregangsbygg

Sambruk og samarbeid er et viktig stikkord for Helgasetr.

Det er lagt opp til stor grad av fleksibilitet i arealene, og flere fagmiljøer vil blant annet jevnlig benytte idrettsarealene i sin undervisning.

– Helgasetr vil være et foregangsbygg også for det som skal skje for campusutviklingen videre, sa Bjørn Haugstad under markeringen. Haugstad er direktør for organisasjon og infrastruktur i NTNU.

Om Helgasetr

  • Helgasetr skal samle NTNUs helse- og sosialfag innen forskning og undervisning, sammen med Studentsamskipnadens (Sit) idretts- og serveringstilbud.
  • Statsbygg og Studentsamskipnaden (Sit) er eiere av bygget og NTNU er leietaker.
  • Følgende utdanninger skal inn i bygget: audiograf, barnevern, ergoterapeut, fysioterapeut, sosionom og bevegelsesvitenskap.

Helgasetr skal stå ferdig og tas i bruk høsten 2024.

bildekollasj av blåserorkesteret og kaken

Strindens Promenade Orchester blåste liv i markeringen. Etter taler og musikk fikk alle kake og kaffe. Foto: Anette Bersås/NTNU

Les mer om Helgasetr

Les mer om campusutvikling