I dag var en viktig markering for Campus Ålesund, når grunnsteinen for Sundebygget ble lagt.  Studentene våre kan se fram til et helt nytt studentbygg i 2022 som skal romme flerbruksarealer, nytt treningssenter, over 80 studentboliger, kontorer for studentfrivilligheten, og nytt konsert- og serveringslokale som vil erstatte dagens studenthus, Banken.

Nye møteplasser

– Dette blir et viktig løft for campus og for Ålesund som studentby. Studentene i Ålesund får sitt eget moderne og tilpassede samlingssted hvor de kan møtes på tvers av fag, sier viserektor ved NTNU i Ålesund Annik Magerholm Fet.

-Her er vi sikre på at det blir omgivelser som oppfordrer til kreativitet og samarbeid på tvers mellom akademia, næringsliv og helse- og omsorgssektoren. Kort veg gir merverdi!

Et løft for Ålesund

Karl Johan Sunde er daglig leder i Brødr. Sunde, bedriften som har gitt en generøs gave på 20 mill. kr for å få på plass studenthuset. Derav navnet «Sundebygget». Som patriot for egen by mente han at noe manglet for å kunne kalle Ålesund en universitetsby.

– Ålesund trenger et godt studentbygg for å bevare talentene i regionen. Vi vil også tiltrekke oss talenter utenfra, og her er vi glade for å kunne gi et bidrag for å løfte byen.

Grunnsteinen er en modell av Perla, et isolasjonsmateriale som Brødr. Sunde har gjort suksess med.

Sundebygget er et samarbeid mellom Sit, NTNU, Brødr. Sunde og Ålesund kommune. Ordfører Eva Vinje Urdal forklarte hvorfor kommunen er med på et slikt prosjekt.

Forskning og utdanning for framtida

– Hvordan skal vi få til en bærekraftig omstilling for framtida? Jo, det er gjennom forskning og utdanning. Med dette bygget og grunnsteinsnedleggelsen er vi ett skritt videre.

Audhild Kvam, administrerende direktør i Sit, var konferansier for arrangementet, og taler var ved ordfører Eva Vinje Aurdal, viserektor Annik Magerholm Fet, daglig leder i Brødr. Sunde Karl Johan Sunde, nestleder i styret i Sit Jørgen Sunnvoll, og leder av studenttinget i Ålesund Einar Totland.