Dæhlin tiltrer stillingen som viserektor for en fireårsperiode fra 1. august 2021, etter Jørn Wroldsen. Hun er i dag seniorrådgiver i rektors stab, har i to perioder vært konstituert som avdelingsleder ved avdeling for utdanningskvalitet i Trondheim og var med i utvalget som utformet Fusjonsplattformen i 2015. 

Rektor Anne Borg er glad for at Dæhlin takket ja til stillingen.

– Jeg ser veldig frem til at Gro skal stake ut videre kurs for NTNU i Gjøvik, og jeg setter stor pris på å samarbeide med henne. Gro har erfaring fra ulike deler av NTNU og jeg vet hun forstår dynamikken i organisasjonen godt. Hun tar med seg viktig kunnskap om og kjennskap til hele organisasjonen inn i stillingen. Gro kommer til å bli en god viserektor for Gjøvik og hele NTNU, så dette gleder jeg meg til, fortsetter Borg.

Dæhlin tar også med seg viktig kunnskap om Gjøvik inn i stillingen som ny viserektor. Hun var prorektor ved Høgskolen i Gjøvik fra 2003 til 2016 og satt som nestleder i høgskolestyret fra 2003 – 2011. Hun har i tillegg mange års erfaring fra vitenskapelig stilling, undervisning og utviklingsarbeid og bred kompetanse innen studie- og kvalitetsarbeid samt etter- og videreutdanning. Dæhlin er førstelektor og har sin utdannelse fra Universitetet i Trondheim med en Cand. Scient grad i cellebiologi, og kjemi og psykologi i fagkretsen. Hun har jobbet i UH-sektoren siden 1992.

Dæhlin har siden 2018 vært styremedlem i Vitensentret Innlandet og har sittet i en rekke regionale samarbeidsutvalg med fokus på utvikling og samarbeid i Innlandet, både innen sektoren og mot arbeids- og næringslivet. Hun uttaler at hun ser det som et stort og viktig ansvar, og videreføre arbeid nåværende viserektor Jørn Wroldsen har lagt ned, i å utvikle og synliggjøre NTNU i Gjøvik som en viktig aktør og kompetanselerendør i regionen og nasjonalt.