Tallene fra hovedopptaket er nå klare, og de viser at NTNU i Gjøvik fortsetter å være et attraktivt universitet. 

Nå har søkerne fått tilbud om studieplass, og hovedopptaket viser at 2784 søkere har fått tilbud om studieplass ved NTNU i Gjøvik, 1964 gjennom Samordna opptak og 820 i det lokale opptaket. I tillegg står 2100 søkere på venteliste, og mange av studiene har høye karakterkrav. 

Populære utdanninger

viserektor Gro Kvanli Dæhlin

Viserektor Gro Kvanli Dæhlin. Foto: NTNU

Viserektor Gro Kvanli Dæhlin er godt fornøyd med tallene fra hovedopptaket. 

– Det gleder meg at så mange finner våre studier relevante og ønsker seg hit. Tallene fra hovedopptaket viser at vi har stabile søkertall, og at de har holdt seg stabile siden søkerfristen i april. Vi fyller alle studieplassene også i år.  

Designutdanningene ved NTNU i Gjøvik er fortsatt svært populære. I år som i fjor utmerker Bachelor i grafisk design seg, med 295 søkere på venteliste. De andre designutdanningene har også gode tall, og totalt er det 447 på venteliste ved Institutt for design.    

Ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse er det 639 søkere på venteliste. Bachelor i økonomi og administrasjon, nettbasert deltidsutdanning har 385 på venteliste med en poenggrense på 52,4. Bachelor i økonomi og administrasjon fulltid har også mange på venteliste med 133 søkere.   

Kvalifiserte søkere

Helseutdanningene har også gode søkertall. Bachelor i radiografi utmerker seg i år med 181 søkere på venteliste. 

Innen IKT-, ingeniør- og teknologiutdanningene er det lange ventelister på flere av studieretningene, og høyt nivå for å komme inn. Bachelor i digital infrastruktur og cybersikkerhet har hele 178 søkere på venteliste og en poenggrense på 48,9. Bachelor i dataingeniør har på 111 på venteliste, og Bachelor i programmering har 173 på venteliste. Poenggrensene på disse er henholdsvis 51,3 og 50,6.   

– Tallene viser at vi har godt kvalifiserte søkere, og jeg gleder meg til å ta imot nye studenter til høsten, sier viserektor Gro Kvanli Dæhlin.