I dag er søknadstallene til høyere utdanning offentliggjort. Tallene viser at Det humanistiske fakultet går fram på flere områder.

Som mange andre fakultet opplever vi en økning i søknader til våre årsstudier på HF. Søkingen til årsstudiene går opp over 18 prosent.

Prodekan for utdanning ved HF, Sara Brinch.

– I situasjonen vi står i nå med mye usikkerhet, så er det nok lettere for mange å velge et årsstudium i et fag som umiddelbart interesserer enn å planlegge mer langsiktig, sier prodekan for utdanning ved HF Sara Brinch.

For eksempel går søkertallene i årsstudiene i spansk, tysk og fransk opp fra i fjor. Samlet har disse studiene en økning fra 86 til 142 søkere.

Søkingen til bachelorstudiene våre har en liten nedgang samlet med 1 prosent.

– Det er vi ikke fornøyde med, sier dekan ved HF Anne Kristine Børresen.

– Men vi har heldigvis erfaring med at mange som begynner på et årsstudium hos oss, blir så interessert og engasjert i faget de begynner å studere, at de fortsetter på en bachelorgrad. Jeg er sikker på at fagmiljøene vil gjøre det de kan for å få årsstudiestudentene videre til bachelor.

Lektorutdanningene har en nedgang på 12 prosent, men er fortsatt populære søkeralternativ. Lektor i historie har 114 søkere til 25 plasser. Masterstudiene går opp omtrent 2 prosent.

Kraftig økning på master i musikkteknologi

At søkingen til masterstudiene våre går opp mot i fjor er meget gledelig.

Master i musikkteknologi opplever en økning fra to søkere i 2019 til hele 16 søkere i 2020.

– Dette var et studieprogram som var truet av nedlegging fordi de i de siste årene har hatt få studenter. Fagmiljøet har, sammen med instituttet, jobbet målrettet og godt for å sikre bedre rekruttering, og jeg er svært glad for at det har gitt slike resultater, sier Anne Kristine Børresen.

Master i Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) opplever også en økning fra 44 til 60 søkere fra i fjor til i år.

Anne Kristine Børresen

Dekan ved Det humanistiske fakultet på NTNU, Anne Kristine Børresen. Foto: Elin Iversen

STS-masteren tilbys av et institutt med mange EU-prosjekter knyttet til klimanøytrale energiløsninger og bærekraftig samfunnsutvikling, med forskere som bidrar i samfunnsdebatten med en tydelig stemme. Dette, i kombinasjon med det fokuset på klimakrisen vi har opplevd det siste året, har kanskje vært avgjørende for den markante økningen i antall søkere.

Oppgang for estetiske fag

Søkingen til de estetiske fagene øker. Bachelorprogrammet i film- og videoproduksjon har over mange år vært meget populært og er ett av studiene på NTNU med flest søkere per studieplass. De går opp fra 205 til 226 søkere. På masterprogrammet har søkertallet gått opp fra 23 til 32 søkere. Musikkteknologi, musikkvitenskap og utøvende musikk opplever også en økning.

Positive tall på filosofi og arkeologi

Også søkertallene på filosofi har økt siden i fjor. Både på bachelor- og masternivå. Arkeologi hadde en nedgang i bachelorsøknad i fjor, men går bra opp igjen i år. Flere søker seg til master på dette programmet også.