Prosjektet startet som en pilot høsten 2020, med et ønske om å lage et godt mottak av nye studenter. Nå er studentmentororningen ved fakultet for ingeniørvitenskap en av tre vinnere av Studentbuddy-prisen.

– Oppstarten har så mye å si for nye studenter. Ved å skape trygge relasjoner og rammer forye studenter, hjelper vi dem med å finne sin plass i et studentfellesskap i en ny by, sier Anders Buhaug, seksjonssjef ved Fakultet for ingeniørvitenskap på NTNU.

– Vi er svært glade for å få denne prisen, sier han.

Faglig og sosialt

Studentmentorordningen skal styrke koblingen mellom det faglige og det sosiale opplegget ved studiestart og gjennom hele det første semesteret.

– Studenter er de beste mentorene. De kan dele nyttige erfaringer, og vet rett og slett mer om det å være student enn det vi som er mer voksen gjør, sier Buhaug. Fakultetet rekrutterte erfarne studenter som mentorer via linjeforeninger, og ga dem opplæring for at de skulle kunne gi de nye studentene samme støtte.
I år går NTNUs Studentbuddy-pris til tre ulike foreninger, som i hver sin studieby har jobbet for å øke trivselen og følelsen av tilhørighet til NTNU. De tre vinnerne skal dele prispengene på inntil 100.000 norske kroner.

Håper å inspirere

I sin begrunnelse skriver juryen at mentorordningen gjennomgjentatte samlinger med lav terskel for oppmøte har inkludert mange nye studenter og sørget for trygge og tilgjengelige møteplasser.

– Ved å tildele NTNUs Studentbuddy-pris til mentorordningen på IV-fakultetet håper komiteen å inspirere NTNUs fakulteter til videre arbeid for studentenes trivsel, skriver juryen.

Kriterier for NTNU Studentbuddy   

•Prisen deles ut til miljø, grupper eller foreninger tilknyttet NTNU
•De nominerte har gjort et særlig arbeid for å forebygge og/eller hindre ensomhet blant NTNUs studenter
•De nominerte fremmer bidrag som skaper gode forutsetninger for trivsel, tilhørighet og fellesskap
•De nominerte skal inspirere andre

Les om de andre vinnerne her.