Hver tredje som søker høyere utdanning i Norge, søker på et studium ved NTNU. Halvparten av disse har NTNU som førstevalg. Flere søker sivilingeniørstudier, mens færre søker sykepleie og ingeniør.

– Vi er totalt sett svært godt fornøyd med årets søkertall, fastslår prorektor for utdanning ved NTNU, Anne Borg etter at tallene fra Samordna opptak er klare.

23 690 søkere har valgt et studium ved ett av NTNUs studiesteder i Trondheim, Ålesund og Gjøvik som sitt førstevalg. Dette er 17 prosent av alle søkerne. NTNU har utlyst 9052 studieplasser, som utgjør 15,5 prosent av tilbudet.

Færre søker høyere utdanning

De nasjonale tallene fra Samordna opptak viser at litt færre enn i fjor søker høyere utdanning. Også NTNU merker nedgangen. NTNU har totalt sett 3,85 prosent færre søkere enn i fjor. Nasjonalt går søkertallene ned med 2,3 prosent.

– NTNU har i de senere år hatt en positiv utvikling i søkertallene. 2018 var et spesielt godt år, og nå i 2019 er vi tilbake på et nivå som er mer representativt for trenden de siste årene, sier Borg.

Selv om søkertallene til NTNU er lavere enn i fjor, er de fortsatt 3 prosent høyere enn i 2017. Vi har i gjennomsnitt 2,6 førstevalgssøkere per studieplass ved NTNU og gjennomgående skarp konkurranse om å komme inn på studieprogrammene.

Oppgang for sivilingeniørstudiene

Noen viktige tendenser for årets søkertall til NTNU er:

  • Flere søker femårige masterprogram innen teknologi (sivilingeniør). Etter en nedgang i søkingen til sivilingeniørstudiene fra 2015 til 2017 begynte pilen å peke oppover igjen i fjor. Denne trenden fortsetter i år.
  • Hele to av tre som søker studier innen teknologifagene, søker på de femårige studieløpene for å bli sivilingeniør eller sivilarkitekt.
  • Flere søker studier i informasjonsteknologi, en trend vi har hatt over flere år. Økningen gjelder nasjonalt, men er betydelig sterkere ved NTNU.
  • Færre søker på treårige ingeniørstudier i år, men sett over de siste fem årene har NTNU hatt vekst for treårige ingeniørstudier. Nasjonalt har det vært nedgang i samme periode.

Karakterkrav gir lavere søkning til sykepleie

Færre søker seg til sykepleie enn i fjor, både nasjonalt og ved NTNU. Karakterkravene som var varslet for sykepleierstudiene, førte til en økning i søkningen til disse studiene i fjor og en nedgang i år.

Sykepleierstudiene ved NTNU er fortsatt svært populære studier med rift om studieplassene. I Ålesund og Gjøvik er det over dobbelt så mange førstevalgssøkere som antall studieplasser, og i Trondheim er det flere enn fire førstevalgssøkere til hver studieplass.

Stabilt for profesjonsrettede studier

Søkertallene viser ellers at søkingen til profesjonsrettede studier som lege, psykolog og lærer er stabil ved NTNU.

Det er også god søking til NTNUs økonomistudier. Det nyopprettede årsstudiet i økonomi og administrasjon i Trondheim har svært gode søkertall, men alle økonomistudier ved NTNU har gode søkertall.

Populære studietilbud i Ålesund finner vi innen nautikk, biomarin innovasjon og shipping management, og det nyopprettede studiet i digital infrastruktur og cybersikkerhet i Gjøvik og Trondheim slår svært godt an.

Ung søkermasse

NTNU tiltrekker seg flere av de unge søkerne enn landsgjennomsnittet. 75 prosent av førstevalgssøkerne til NTNU er yngre enn 24 år. Av alle søkerne på høyere studier gjennom Samordna opptak er 61 prosent yngre enn 24.

Sivilingeniørprogrammene bidrar sterkt til det lave aldersgjennomsnittet, siden dette er studier mange søker seg til mens de er unge.

Trondheim holder koken som en populær studieby, og vi ser at mange også ønsker seg til Gjøvik og Ålesund.

Kjønnsfordeling

For alle studier sett under ett har NTNU omtrent like mange kvinnelige som mannlige førstevalgssøkere, med en liten overvekt av kvinnelige (50,25 prosent). Innen ulike fagområder er det likevel store skjevheter. En positiv utvikling ses innen teknologifagene, hvor andelen kvinnelige søkere har gått opp med mellom 3,3 og 4,1 prosentpoeng fra i fjor.

Kontakt:

Prorektor for utdanning Anne Borg

Rektor Gunnar Bovim