Antonio de Nizza, stipendiat i klassiske fag ved Institutt for historiske studier  ved NTNU vant pris for å ha utfordret kjønnsstereotypier i sin masteroppgave. Oppgaven skrev han som masterstudent ved Scuola Normale Superiore di Pisa/Università di Pisa, og den handler om den greske kvinnelige forfatteren Philaenis som skal ha skrevet en erotisk bok med profesjonelle råd om forførelse, sex og kjærlighetsliv. Hennes forfatterskap og eksistens har blitt forsøkt fornektet, men de Nizzas oppgave viser hvordan sterotypier, forhåndsdømming og misforståelser har påvirket den moderne forståelsen av Philaenis.

Vil øke bevissthet om kjønnsstereotypier

Prisen deles ut av alle universitetene i Toscana og den toskanske regionens komité for kjønnsbalanse.

– Målet med konkurransen er å øke unge folks bevissthet om kjønnsstereotypier og bidra til å forbedre arbeidet med kjønnsbalanse i akademiske miljø», sier de Nizza.

Konkurransen arrangeres for masteroppgaver og andre vitenskapelige publikasjoner i ulike fagfelt. Det er tredje gang at prisen deles ut.

Fortsetter arbeidet på NTNU

P

Thea Selliaas Thorsen. Foto: Thor Nielsen

– Dette er en pris som deles ut for viktig arbeid med en sak som angår mange i deres dagligliv, ikke bare i Italia, men over alt, nemlig kjønnsstereotypier, sier Thea Selliaas Thorsen som er de Nizzas veileder på NTNU.

At prisen har blitt delt ut til en masteroppgave som handler om en kvinne og forfatter og hennes tekster fra antikken, mener Selliaas Thorsen at er en påminnelse om at fortiden er full av overraskelser som er slående relevante for oss i dag.

– Prisen er også lovende for doktorgradsarbeidet som de Nizza skal utføre ved NTNU som bygger på hans funn i masteroppgaven. Han vil med stor sannsynlighet fortsette å utfordre kjønnsstereotypier, sier hun.