Erling Aksdal er den første som mottar Norsk Jazzforum sin hederspris.

Av: Karl Asmund Rognøy Olsson

Den faglige lederen ved jazzlinja ved NTNU, Erling Aksdal, ble tirsdag overrasket med et arrangement i hans ære i Olavshallen. Det hele startet med at jazzstudenter spilte utdrag fra jubileumskonserten han fremførte i Molde i 1980, før prisoverrekkelsen.

– Dette er utrolig sterkt! Noe av det viktigste i livet mitt er å jobbe med studenter – takk for alt dere har gitt meg!

Høyt verdsatt

Tydelig rørt, takket han også professor emeritus Bjørn Alterhaug, som er årsaken til at han først kom til Trondheim, i tillegg til alle andre han har fått spille og jobbe med.

I begrunnelsen for prisen heter det at Erling Aksdal har hatt en betydningsfull rolle i jazznorge gjennom flere tiår, som pedagog, organisator og musiker. Han er høyt verdsatt av jazzkolleger, og ikke minst av tidligere og nåværende studenter ved jazzlinja. Fra han ble ansatt på NTNU tidlig på 90-tallet, har han vært en nøkkelperson for utviklingen av jazzmetodikk

Rektor Anne Borg gir blomster til Erling Aksdal

Rektor Anne Borg gratulerer Aksdal. Foto: Cecilie Baar/NTNU

en som anses som en hovedårsakene til jazzlinjas suksess. Erling har medvirket på plater og turneer med kjente norske og internasjonale artister, og han har komponert bestillingsverk. Han har også vært engasjert i en rekke organisasjoner både i og utenfor jazzfeltet, nasjonalt og internasjonalt. Erling er fortsatt aktiv som musiker.

Rektor takket

Rektor Anne Borg takket på vegne av hele NTNU for alt han har betydd og fortsatt betyr for norsk jazz og stadig nye generasjoner av jazzmusikere.

Borg sa at jazzlinja helt siden starten i 1979 har vært en musikalsk og pedagogisk suksess, og har plassert Trondheim på det internasjonale jazzkartet. Dette har Erling Aksdal i stor grad bidratt til, og han har vært sentral i utviklingen av jazzlinjemetodikken, en metodikk som han brukt sin faglige autoritet til å synligjøre. Erling Aksdal har vært en tydelig kraft for å bevare jazzlinja som en oase på NTNU.

Aksdal ble så hentet opp på scenen av sine studenter for et avslutningsnummer til stående applaus.