Yara Birkelandpris for 2019 innen kjemi er tildelt Rokas Sažinas. Han får prisen for sitt  doktorgradsarbeid med nye materialer til hydrogenteknologi. Forskningen kan føre til en tryggere og bedre teknologi for å produsere og forbrenne hydrogen.

Rokas Sažinas fullførte doktorgraden ved NTNUs Institutt for materialteknologi i 2017, og var en del av prosjektet FOXCET – Functional oxides for clean energy technologies: fuel cells, gas separation membranes and electrolysers. Sažinas er nå postdoktor ved Danmarks Tekniske Universitet.

Ny kunnskap og ny metodikk
Om valget av prisvinner, sier prisutdelerne:
«Rokas Sažinas’ arbeid har vært nyskapende med tanke på å ta i bruk teknikker som tidligere ikke har blitt benyttet i arbeidet med å utvikle brenselceller. Ved hjelp av disse teknikkene har han etablert helt ny kunnskap og ny metodikk for å forstå kjemisk og mekanisk stabilitet av materialer til bruk i brenselceller.»

Unge, briljante hoder 
Direktør for produksjon i Yara, Tove Andersen, sier i en uttalelse at de trenger unge, briljante hoder som prisvinneren for å komme fram til bedre løsninger for å produsere mer miljøvennlig.

Yara deler ut Birkelandprisen årlig, vekselvis innen kjemi og fysikk. Prismottagere må ha tatt doktorgraden ved et norsk universitet i løpet av de to siste årene. Prisen er på 100.000 kroner, og årets prisutdeling skjedde denne uken i forbindelse med Birkelandforelesningen på Det Norske Videnskaps-Akademi.

Foto: Madeleine Delp Bergsjø/Geelmuyden Kiese