En gruppe studenter gikk i gang med Master i internasjonal business og markedsføring i august 2018, og ble ferdig uteksaminert våren 2020. Da fikk de tittelen siviløkonom, som første kull ved NTNU i Ålesund.

Mange i jobb

En storstilt avslutningsseremoni var planlagt i vår, men denne måtte avlyses. Mange måneder senere fikk man endelig sjansen til å markere begivenheten, og i starten av november ble siviløkonomene invitert til feiring. Flere av de tidligere studentene kunne melde at de nå var inne i relevante jobber både i og utenfor regionen. Noen hadde for eksempel fått jobb innen consulting, bank eller finans. Andre hadde stillinger i energiselskap, teknologibedrifter og offentlig sektor.

Et løft med siviløkonomtittel

– Tittelen siviløkonom er ettertraktet blant økonomistudenter, og det betyr mye å kunne tilby denne utdanningen i Ålesund, sier instituttleder ved Institutt for internasjonal forretningsdrift, Hans Solli-Sæther. – Det er viktig for regionen å ha en siviløkonomutdanning her, og det har bidratt til å gjøre Ålesund enda mer attraktiv som studiested.

I siviløkonomstudiet har det siden 2018 kommet inn flere økonomifag, en ny spesialisering i innovasjon og entreprenørskap, og det har vært større vekt på tverrfaglighet i utdanningen. Primus motor og systematisk pådriver for å utvikle masterstudiet til en siviløkonomutdanning, har vært professor Øyvind Helgesen.

– En kan vel si at det gikk bortimot ti år med forberedende arbeid før en kunne søke om godkjennelse av masterprogrammet. Da Høgskolen i Ålesund ble del av NTNU, ble programmet videreutviklet slik at en fikk med sidetittelen siviløkonom, forklarer Helgesen.

De beste masteroppgavene

Når studentene var samlet benyttet instituttleder anledningen til å hedre noen av studentene litt ekstra. To masteroppgaver ble trukket frem som «best master thesis award» innenfor hver sin kategori:

  • Øistein Strøm Røvde og Iver Høegh Krohn Viddal. “Towards an understanding of factors affecting mobile wallet adoption: Evidence from Norway”. Best Master tThesis Fintech Award.
  • Zahid Ali og Prajawal Kayastha. “International business competence and innovative performance: The antecedent effects of cultural and structural ambidexterity and the moderating role of environmental dynamism”. Best Master Thesis International Business Award.

Gratulerer til alle nye siviløkonomer!