Hvert år deles det ut et stipend til forskere som ønsker å bruke deler av sin forskningsperiode i USA. I år har tre forskere fra Det humanistiske fakultet (HF) fått støtte. 

Fulbright-stipendet er opprettet med håp om at man ved å utveksle mennesker og kunnskap på tvers av landegrenser kan forhindre fremtidige konflikter mellom nasjoner.

I år er det 20 stykker tilknyttet NTNU som har mottatt et stipend fra Fulbright for å forske eller studere i USA.

HF har tre forskere i år som har fått innvilget sin søknad og blir tildelt et stipend på mellom 100.000 kroner og 200.000 kroner.

Disse forskerne er postdoktor Espen Dyrnes Stabell ved Institutt for filosofi og religion (IFR), ph.d.-kandidat Mads Outzen ved Institutt for kunst og medievitenskap (IKM) og lektorstudent ved Institutt for historiske studier, Andreas Haraldstad.

I likhet med flere nobelprisvinnere kan disse tre nå kalle seg fulbrightere.

– Stipendet er kjent i USA, og det gjør at man får et slags kvalitetsstempel som forsker. Folk i USA vet at de som får stipendet er seriøse forskere, sier Espen Dyrnes Stabell som forsker på miljøetikk ved IFR.

Reiser til Boston

Espen Dyrnes Stabell

Miljøetikk er den delen av filosofien som undersøker og diskuterer den ikke-menneskelige naturens verdi og moralske status. Stabells postdoktorprosjekt inngår i et tverrfaglig forskningsprosjekt ved NTNU om gruvedrift på havbunnen.

– Det er fantastisk for meg å få muligheten til å reise til USA og arbeide med folk som er helt i front på mitt forskningsfelt, forteller Stabell, som reiser til Boston med kone og to barn.

Der skal han være i ett år for å jobbe med en anerkjent forsker på miljøetikk, professor Ronald Sandler. Han er leder for et forskningssenter ved Northeastern University som heter The Ethics Institute.

Portretterer ofre fra terror

Mads Outzen

Ph.d.-kandidat Mads Outzen ved IKM er også en av de som kan kalle seg fulbrighter i år.

Han reiser til USA for å forske ved UC Berkeley. Der skal han jobbe med sin doktorgradsavhandling hvor han utforsker det etiske potensialet til dokumentariske, audiovisuelle portrett av overlevende ofre fra terror, som del av det større forskningsprosjektet «Face of Terror» her ved NTNU.

– Det å bli utvalgt som representant for Fulbright, som er en organisasjon som deler de humanistiske idealene som danner grunnlag for mitt prosjekt, er en støtteerklæring og en døråpner som vil hjelpe meg utvikle min forskning så vel som meg selv som forsker, sier han.

– Vil gi verdifulle perspektiver

Andreas Haraldstad

Den siste HF-eren som får støtte fra Fulbright er Andreas Haraldstad. Han tar en lektorgrad i historie og er spesielt interessert i nasjonalisme og de prosessene og faktorene som spiller inn her. Også han skal tilbringe et semester ved UC Berkeley. Nå tilbyr Fulbright også støtte til utvekslinger på kun et halvt år. Dette gjør at han som lektorstudent i historie kan reise uten at det går ut over den obligatoriske praksisen.

–  Et semester i utlandet vil forhåpentligvis her gi meg verdifulle perspektiver og forståelse som jeg kan bringe tilbake til norske elever. En ambisjon som i stor grad er i Fulbright-stipendets ånd om å bygge broer mellom kulturer, forteller Haraldstad.