– Vi gleder oss til å lage et topp opplegg for de nye studentene i august, sier Hermann Hansen.

Han er en av de syv studentene fra Ålesund studentsamfunn (ÅSS) som nå skal lede arbeidet med fadderuka i Ålesund.

– I Gjøvik har vi fått på plass styret, og nå går mye av tiden til å lese mange hyggelige søknader på jobbene som «rødfadder». Disse skal få ansvaret for hver sine faddergrupper.

Dette forteller Åsmund Rokke og Celina Brynildsen, fadderlederne for NTNUs sørligste studieby.

– Det er for tidlig å si så mye om innholdet i fadderuka, men vi lover at det skal bli bra.

Fadderuka viktig for det sosiale

Det er stort fokus på mottak av studentene, og fadderuka er en viktig del av dette ved NTNU. Studentene kommer fra alle deler av landet og kjenner kanskje ingen andre, og da er sosiale opplegg som fadderuka en viktig inngangsport til nye vennskap.

Stine Høgåsen er ordstyrer for Trondheims linjelederforum, og har god oversikt planleggingen av fadderuka i Trondheim. I trønderhovedstaden er det linjeforeningene som lager fadderuker, og opplegget er derfor noe ulikt for forskjellige linjer.

Det blir en god fadderuke

– Det blir fadderuke, det er viktig. Studentene som kommer til NTNU kan føle seg helt trygg på at det lages et godt opplegg når de kommer, og at mye skal skje når de kommer hit.

Stine forteller at det kom positive tilbakemeldinger etter fjorårets fadderuke. God stemning og nye vennskap preget dagene mer enn antallsbegrensninger og restriksjoner, og hun tror det blir enda lettere å gjennomføre i år med lang tid til planlegging.

Høster erfaring fra fjoråret

De nye fadder-teamene kan høste mye god erfaring fra studiestarten i 2020.

– Vi tar med lærdommen fra i fjor, og lager arrangement som lett kan justeres, nedskaleres og deles opp i grupper, for eksempel, forteller Hermann.

– Det må legges opp til opplegg med alternativ A og alternativ B alt etter situasjonen i august, sier Stine.

Alt går med tilrettelegging

Tidligere år har man hatt blant annet quiz-kvelder, rebusløp, grilling, filmkveld og byvandring. Fadderlederne tror tenker at det meste skal gå helt fint og gjennomføre, og de nye studentene kan trygt begynne å glede seg til fadderuka.

– Vi gleder oss i hvert fall til å ta imot alle de rundt 10 000 nye studentene som kommer til Trondheim, Gjøvik og Ålesund.

Personer på lekeplass

Det blir en fullgod fadderuke i 2021, om enn med noen tilpasninger. Bilder er fra et rebusløp fadderfestivalen 2018
Foto: Elisabeth Sperre Alnes