Å gi studenter innenfor fornybar energi tilgang til fysiske lab-ferdigheter som omfatter reelle situasjoner, er målet for et felleseuropeisk samarbeid om fjernstyrte laboratorier.

Det europeiske nettverket RE-OPEN (REmote labOratories for Practical Experiments on renewable energies at EU uNiversities) som er med-finansiert av Erasmus+ Programme, hadde sitt første møte den 26. april 2021. Møtet markerte starten på prosjektet, og deltakerne begynte å definere metodikken for å iverksette de standardiserte fjernstyrte laboratoriene ved EUs universiteter.

–Teoretisk kan vi ha en student som sitter et annet sted enn i laboratoriet, og styrer maskiner, laboratorier og/eller eksperimenter, forteller professor Natasa Nord som er en av NTNU-deltakerne i prosjektet.

15 + personer i zoom-møte. skjermbilde

Skjermbilde fra digitalt møte.


Praktiske erfaringer avgjørende for STEM-emner

EUs høyere utdanningssektor måtte også takle den digitale transformasjonen og utfordringene skapt av utbruddet av Covid-19-pandemien. Mange universiteter flyttet brått undervisning til nettet uten hensyn til andre aktiviteter som vanligvis utføres ved fysisk nærvær, for eksempel laboratorier. Praktiske erfaringer er avgjørende for at studentene innenfor såkalte STEM-emner (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) gis videre mulighet til å være ansett og for å tilegne seg sentrale tekniske og sosiale ferdigheter, og eksperimentelle ferdigheter. Slike eksperimentelle ferdigheter handler om alt fra å sette opp et eksperiment, måle ytelsen til ekte utstyr, behandle innhentede data og få teknisk innsikt fra laboratorieaktiviteten.

Programvare for virtuelle laboratorier og simuleringer som etterligner en laboratorieinnstilling er nyttige, men de kan ikke omfatte alle reelle situasjoner. Fjernstyrte laboratorier er en løsning som gir studentene tilgang til fysiske laboratorier slik at de kan oppleve utfordringene knyttet til praktisk eksperimentering.

Fem universiteter fra fem land samarbeider

RE-OPEN-prosjektet vil pågå i to år (2021-2023) og består av et konsortium av EU-universiteter og selskaper. Det er fem deltagende universiteter fra fem medlemsstater, spesialisert i opplæring i energiteknologier som allerede har tatt i bruk innovative opplæringsmetoder. De deltagende EU-universitetene er: Universitá degli Studi Guglielmo Marconi fra Italia som koordinator, Fachhochschule Technikum Wien fra Østerrike, Munster Technological University fra Irland, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet fra Norge, University of Huelva fra Spania. I tillegg inkluderer prosjektet IKT-selskapet VJ Technology fra Italia.

Utvikler modeller og systemer

De viktigste prosjektaktivitetene er: kartlegging av praktiske og fjernstyrt laboratorier ved EU-universiteter, utforming av standard IKT-baserte læringsløsninger og pedagogiske modeller for interaktiv og virtuell realitet gjennom fjernstyrt laboratorier, oppsett av et fjernstyrt laboratoriums IKT-system og læringsstyringssystem samt med utvikling av eksperimentelle prosjekter om fornybar energi. De utviklede metodene og modulene vil alle bli testet og validert i hvert partneruniversitet.

Digitale møter og presentasjoner. skjermbilde

Utvalgte skjermbilder fra møter i RE-OPEN.