Den årlige konferansen Ocean Week går av stabelen 3.-5. maiSom havets høye beskytter vil statsminister Erna Solberg innlede Ocean Week 2021. 

Statsminister Erna Solberg er leder av det internasjonale høynivåpanelet for bærekraftig havøkonomi, og hun vil i sin innledning under årets Ocean Week fokusere på den viktige rollen havet spiller både globalt og i det norske samfunnet.  

 FNs tiår for havforskning

Det internasjonale høynivåpanelet for bærekraftig havøkonomi er et unikt initiativ av regjeringssjefer fra 14 kyststater hvor formålet er å skape internasjonal forståelse for at bærekraftig bruk av havet og god miljøtilstand gir høy verdiskaping. I åpningen av Ocean Week vil statsministeren diskutere viktigheten av dette initiativet og havforskningstiåret.  

– Vi er veldig glade for at Erna Solberg er åpningstaler på Ocean Week i år, som markerer inngangen i FNs tiår for Havforskning. Statsministerens innsats som leder for Høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi har internasjonal betydning, og vi ser frem til å høre hvordan de jobber for bedre regulering og økt kunnskap om havet, sier direktør for NTNU Oceans Siri Granum Carson.

Bærekraftig bruk av  havet

Ocean Week arrangeres av NTNU Oceans og er i år digitalKonferansen er en viktig del av NTNUs arbeid for å bidra til Norges rolle som havnasjon. Formålet med Ocean Week å legge grunnlag for banebrytende tverrfaglig havforskning. 

– Ocean Week blir selvsagt annerledes i år, men det er viktigere enn noensinne å engasjere politikere, toppledere, forskere og sivilsamfunn i samtaler om bærekraftig bruk av havet. NTNU er med på å drive frem en eksplosiv utvikling innen havbasert teknologi og infrastruktur, og vi må snakke sammen på tvers av sektorene for å komme frem til de beste måtene å gjøre dette på, sier Carson.

Følg arrangementet på Facebook  | Se nettside og program