Styret ved NTNU har nå presentert neste periodes innstillinger til prorektor for forskning og nyskaping
NTNUs styre besluttet torsdag 3. desember 2020 å innstille prodekan ved Fakultet for naturvitenskap — Tor Grande — som ny prorektor for forskning de neste fire årene. Rektor Anne Borg er svært godt fornøyd med tilsettingene.
— Tor Grande har allsidig og lang erfaring som prodekan for forskning ved NV-fakultetet og han har bred forskningserfaring med stort nasjonalt og internasjonalt nettverk. Han har erfaring som instituttleder og har over lang tid arbeidet med likestilling og mangfold i sektoren, sier Borg.

Prorektor for forskning er i dag Bjarne Foss. Han har hatt stillingen siden 2017, men går nå etter planen av ved nyttår.

Fire nye år for Hernes

Nåværende prorektor for nyskaping Torill A. Nagelhus Hernes fikk fornyet tillit og fortsetter i stillingen i nye fire år. Hun har i foregående periode fortsatt videreutviklingen av nyskapings- og innovasjonsarbeidet på NTNU, hvor rektor Anne Borg uttaler at hun har levert gode resultat.
Hernes har også ledet universitetets utvalg for likestilling- og mangfold. Også her har han evnet å imponere rektoren.
— Hernes har også en svært viktig rolle i forhold til NTNUs eksterne relasjoner og har utviklet et viktig kontaktnett som NTNU har stor nytte av, sier Borg.
Forrige endring i rektoratet skjedde i august 2020, da Marit Reitan gikk inn som prorektor for utdanning. Denne stillingen endres da ikke ved utskiftningene på nyåret.