Den smittede personen er student på campus Gløshaugen, men har ikke noen forbindelse til de tre andre tilfellene som er blitt kjent den siste uka. 

(Pressemelding fra NTNU, torsdag 8. oktober 2020)

Flyfoto over Gløshaugen campus i Trondheim.

Høsten 2020 har det så langt vært registrert 4 smittetilfeller på Gløshaugen campus i Trondheim. Foto: Erik Børseth/NTNU.

NTNU fikk melding om smittetilfellet fra Trondheim kommune onsdag ettermiddag.

Smittesporingen pågår fortsatt, men så langt er det klart at studenten bare har vært på campus ved én anledning den siste tiden og da for å møte en faglærer.  Denne ansatte må nå i karantene og teste seg for covid-19, sammen med vel 30 andre personer som studenten i hovedsak har hatt sosial kontakt med. Flesteparten i denne gruppen er også NTNU-studenter.

Smittesporingsteamet i Trondheim kommune jobber nå for å komme i kontakt med alle i denne gruppen.

– Dette smitte-tilfellet er en ny bekreftelse på studenter, ansatte og ledelse nå må jobbe sammen for å hindre at smitten sprer seg ytterligere, sier rektor Anne Borg.

– De som blir smittet skal være trygge på at de vil bli fulgt opp. Samtidig er det særdeles viktig at alle følger smittevernrådene og hjelper til med smittesporingen ved å registrere seg i Check In-systemet når de er på campus, legger rektor til.

NTNUs ledelse har løpende dialog med kommunens smittevernledelse om hvordan situasjonen skal håndteres videre, og hvilke tiltak som eventuelt skal iverksettes.