Forskningsminister Henrik Asheim åpnet torsdag et unikt nullutslippslaboratorium i Trondheim. I ZEB-laboratoriet skal framtidas løsninger for bærekraftige bygg testes ut samtidig som forskere jobber der.

– Norge skal ta en lederrolle i å kutte klimagassutslipp både globalt og i eget land. Dette er en utmerket arena for å teste ut løsninger vi trenger mer av i årene fremover. Bygging og bruk av bygg står også for klimagassutslipp, og står for 40 prosent av all energibruk internasjonalt. Derfor er det så bra og viktig at NTNU og SINTEF går sammen om å finne løsninger for mer klimavennlige materialer og energibruk, sa Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H), da han hadde gleden av åpne det han selv omtalte som «et veldig kult konsept» torsdag.

Asheiim på Teams

DIGITAL ÅPNING: På grunn av covid-situasjon måtte Forskningsminister Henrik Asheim forestå den ofisielle åpningen via Teams.

ZEB står for Zero Emission Buildings, eller nullutslippsbygg. Forskningen som skal foregå i ZEB-laboratoriet skal bidra til å redusere klimagassutslipp og miljøbelastning gjennom bærekraftig bygg- og områdeutvikling.

Unikt og levende

ZEB-laboratoriet er ikke bare unikt i norsk sammenheng. Det finnes ikke tilsvarende i Europa. Foruten at laboratoriet kan tilby en unik forskningsinfrastruktur hvor ulike tekniske løsninger kan testes i fullskala og i samspill under reelle driftsforhold, er det også unikt i form av at det skal fungere som et ordinært kontorbygg for forskere og studenter som skal jobbe der. Dermed er det også mulig å forske på hvordan ulike løsninger og drift av bygget påvirker det fysiske arbeidsmiljøet.

ZEB-Laboratoriet norsk tekst produsert av www.medvind.no from Medvind Eventbyrå AS on Vimeo.

Det levende laboratoriet har også et klimagassregnskap i verdensklasse. Svært klimavennlig materialbruk, smarte energiløsninger og fornybar energiproduksjon, blant annet gjennom solceller som er integrert i taket, skal en sørge for CO2-regnskapet totalt sett går i null over livsløpet til bygget. Å se på hvordan de valgte materialene og energiløsningene fungerer i praksis og kan optimaliseres, blir en sentral del av forskningen som skal foregå ved ZEB-Laboratoriet.

Flaggskip

ZEB-laboratoriet er finansiert av NTNU, SINTEF, Norges forskningsråd og Enova. Laboratoriet er utviklet i et samspill mellom NTNU, SINTEF, Orion, Veidekke Entreprenør, Link Arkitektur, Siemens, Vintervoll, Bravida, Multiconsult og Aas-Jakobsen.

– Dette er en gledens dag. NTNU som utdanningsinstitusjon skal bidra til et bedre og mer bærekraftig samfunn. ZEB-laboratoriet viser hvordan det kan gjøres i praksis. Dette blir et flaggskip for utdanning og forskning om morgendagens bygde miljø, sa NTNU-rektor Anne Borg under åpningen.

PARTNERE: Rektor Anne Borg ved NTNU og SINTEF-direktør Alexandra Bech Gjør benyttet åpningen av ZEB-lab til å undertegne en ny samarbeidsavtale mellom NTNU og SINTEF (Foto: Sondre Aksnes)

Administrerende direktør i Sintef, Alexandra Bech Gjørv viste til at Norge allerede er i posisjon til å bli en ledende eksportør av byggteknologi i en verden som skal nå sine klimamål, og at ZEB-lab kan bidra til å befeste denne posisjonen.

–Vi må både kutte klimagassutslipp fra byggenæringen og klimatilpasse bygg. Det må vi gjøre på en måte skaper verdier og arbeidsplasser. I Trondheim har vi lyktes med å skape et unikt samarbeid mellom forskningsinstitusjoner og næringsliv. Gjennom ZEB-laboratoriet skal vi bli enda bedre, sa Bech Gjørv i sin innledning på åpningen.

Her kan du se hele åpningsarrangementet i opptak

Her kan du lese mer om ZEB-lab

 Pressekontakter:

Veslemøy Nestvold, kommunikasjonssjef SINTEF Community, tlf 92250493

Espen Sletvold, Kommunikasjonsansvarlig, Fakultet for ingeniørvitenskap ved NTNU, tlf 97128188