En helt ny by, et nytt studiested og ikke minst nye studenter å bli kjent med. Faddere og fadderuka har hjulpet nye studenter opp gjennom tiden inn i varmen – men hva skjer egentlig til høsten?

Mange ungdommer som akkurat har avsluttet videregående skole og skal starte på sin høyere utdanning har hørt masse om fadderuka og gledet seg til å bli kjent med en ny by og nye venner. Så skjedde korona.

Har tenkt nytt

– Det blir fadderuke og jeg tror kanskje dette blir en av de beste, beroliger Oskar Sunde, fadderleder ved NTNU campus Ålesund.

Vi møtte fadderlederne Oskar Sunde og Laila Cecilie Vevstad for en prat om nettopp fadderuka i et strålende solskinn på en byvandring i Ålesund. Begge fadderlederne strålte om kapp med sola i hovedstaden på Sunnmøre, når vi spør om hvordan høstens fadderuke vil bli, eller om det i det hele tatt blir en fadderuke.

– Vi har tenkt nytt og har konsepter som vi tror i større grad vil skape gode relasjoner mellom studentene en skal studere med. Mange av tilbakemeldingene fra tidligere fadderuker samsvarer med endringene vi har gjort i år.

Snart alle på plass

På NTNU i Ålesund og som i landet forøvrig de siste månedene, har fremtiden vært svært usikker. Innspurten til eksamener og andre aktiviteter ble over natten forandret, og det har vært umulig å spå hvordan høstens immatrikulering vil bli.

– Vi var litt spente på hvor mange som ønsket å bidra i planleggingen eller være fadder til høsten. På grunn av den usikre situasjonen har studenter lurt på om det er noen vits å reise til studiebyen denne høsten, men nå har NTNU beroliget alle med at det blir fysisk oppmøte til høsten. Der er signalisert en kombinasjon av både undervisning på campus og digitalt har det løsnet. Vi nærmer oss med stormskritt det antallet mennesker vi trenger for å gjennomføre fadderuka, forteller Vevstad.

Akkurat nå jobber hun og Sunde sammen med resten av styret med å ferdigstille programmet for fadderuka og få logistikken på plass.

Tar forhåndsregler

– Det er mye som skal planlegges før vi er klare til å ta imot de nye studentene, legger hun til.

På lik linje som samfunnet forøvrig, åpner nå universitetet gradvis og smittevernreglene lettes forsiktig på. Fadderlederne maner likevel til å ta forhåndsregler når studentene skal treffes igjen.

– Et av de viktigste budskapene er å ikke bytte mellom mange sosiale kretser. Ved å begrense slik «mingling» er det spesielt utfordrende å finne folk med felles interesser. Dette kan være spesielt vanskelig når en er ny student og medstudentene også er helt nye, forklarer Sunde, som avslører en nyhet denne høsten.

Sosial app

– Vi jobber sammen med Novalab AS som utvikler en aktivitetsbasert sosial app. Hensikten med denne appen er å samle likesinnede personer raskest mulig. I appen har studentorganisasjoner og privatpersoner mulighet til å opprette lavterskel aktiviteter som en kan nå ut til alle studenter med. Det vil være en lukket gruppe for studentene på campus for å skape en trygg arena. Lansering blir til fadderuka, sier Sunde.

Han legger til at i motsetning til tidligere år, vil fokuset i år ligger på å knytte tettere relasjoner.

– Det vil være mindre grupper og flere nedtonede arrangement som gir mer mulighet til å bli kjent. Vi planlegger blant annet «bli kjent med byen din – rebus», grilling på «berga» og samlinger hvor hovedfokuset er å få en gruppe venner en kan holde sammen med resten av studietiden.

Forutseende

To fadderledere sitter på en benk i Ålesund

Laila Cecilie Vevstad og Oskar Sunde oppfordrer nye studenter til å overholde smittevernreglene ved oppmøte på campus. (Foto: Børge Sandnes/NTNU).

Ved å ta hurtig grep og tilpasse aktivitetene på et tidlig tidspunkt, har nå gjort arbeidet med planleggingen langt hyggeligere.

– Selv om både regjeringen og NTNU ikke kunne si noe om hvordan studiestarten skulle bli, valgte vi i mars å skalere ned faddergruppene til fem personer per gruppe. Vi tilpasset aktivitetene etter det, men med muligheter for at det kunne oppskaleres. Nå som vi har lov til å samle 50 personer og det signaliseres om mulighet for 200 personer ved studiestart, har vi den artige jobben med å skalere opp, forklarer Vevstad.

Både ansatte og studenter har de siste månedene vært digitale. Dette har ifølge Vevstad åpnet øynene for nye muligheter.

Har tatt lærdom

– Et annet aspekt som vi ser vi kanskje burde hatt tidligere år også er digitale faddergrupper. Det er mange grunner til at en ikke kan møte den første uken, ikke bare korona. Vi håper å få til digitale grupper en kan melde seg på for å bli kjent med medstudenter. Det har ikke vært bare enkelt å planlegge fadderuka over nett, men vi tror dette er et steg i riktig retning, og åpner opp for nye spennende måter å ønske de nye studentene velkommen, slår hun fast.

Folkehelseinstituttet og regjeringen har nå åpnet for å lette på begrensningene, men etter hvert som det åpnes for mer kontakt, advarer regjeringen mot at samfunnet må lukkes igjen dersom vi får en økning i Covid-19 smitten. Dette har fadderlederne tatt på alvor, og ser på smittespredning som den største utfordringen når studentene strømmer til byen.

Alle må ta ansvar

– Den eneste måten vi kan forhindre smittespredning på er at alle som deltar på fadderuken tar ansvar. Vi tror de fleste vet hva som skal forhindre smitte nå, og NTNU kjører et smittevernkurs for alle som skal oppholde seg ved campus. Skulle smitte oppstå, er fadderuka inndelt slik at bare noen grupperinger må stenges ned, forklarer fadderlederne, som under intervjuet selv holder god avstand.

Årets faddere vil både få mer ansvar og ikke minst være ennå mer engasjerte i år enn tidligere, skal vi tro Sunde og Vevstad.

Personlig velkomst

– I år er mye av aktiviteten i faddergruppene. Her vil fadderne få tilgang på resurser til å organisere aktiviteter i sine grupper. Fadderne vil få mer ansvar. Med mer ansvar tror vi at det vil være ekstra engasjerte faddere i år.

I tillegg til engasjerte faddere, vil de nye studentene få en mer personlig velkomst. De vil bli samlet i mindre grupper og ha en mulighet til å bli bedre kjent, avslutter duoen som kanskje har den mest spennende fadderuka foran seg – noensinne.