For å sikre god avstand på transport til eksamen, setter NTNU opp ekstra busser til Dragvoll og Sluppen fra 10 desember og ut eksamensperioden. Det kan komme endringer etter hvert som vi ser behovene. Bussen er gratis, mot fremvisning av studentkort.

Eksamener på Sluppen og Dragvoll

Busser med avreise kl. 07:30 – 07:50

  • 4 busser fra Solsiden til Sluppen
  • 3 busser fra Solsiden via Dragvoll til Sluppen (tar med studenter som bor i området Berg – Moholt – Voll som skal ha eksamen på Sluppen)
  • 2 busser fra Ila til Sluppen
  • 1 buss fra Ila via Dragvoll til Sluppen (Tar med studenter som bor i området Berg – Moholt – Voll som skal ha eksamen på Sluppen)

Se detaljert rutetabell for eksamensbussene

Ettermiddagseksamen på Sluppen 13. og 15. desember

Busser med avreise kl. 13:45 – 13:55

  • 3 busser fra Solsiden  (tar med studenter som bor i området Berg – Moholt – Voll som skal ha eksamen på Sluppen)

Buss med avreise kl. 14:00

  • 1 buss fra Ila. Denne kjører ikke om Voll.

Ordinært busstilbud

I tillegg går det ordinære busser regelmessig forbi både Sluppen og Dragvoll. Mer informasjon om dette finner du her: Busstilbud fra AtB 

Studenter oppfordres også til sykle, gå eller kjøre bil til eksamen om mulig. Det er parkeringsplasser, men på grunn av parkeringskapasitet anbefaler vi at du enten sykler, går eller reiser kollektivt.

Vi minner også på om at det er påbudt med munnbind i Trondheim kommune når du reiser kollektivt med buss.