Linjeforeningenes HR-forum, lunsjvenn-ordningen og NTNUI-Bumerang er vinnere av NTNUs Buddypris 2019.

For andre gang har NTNU delt ut Buddyprisen til personer og grupper som gjør en ekstra innsats for å skape trivsel og tilhørighet blant studentene.

Det kom inn 16 forslag på kandidater til Buddyprisen 2019. Vinnerne mottar prispenger på samlet 100 000 kroner og et diplom.

Buddy-prisen 2019 ble delt mellom tre vinnere:

  • Linjeforeningenes HR-forum får 40 000 kroner
  • Lunsjvenn-ordningen v/Kristin S. Karlsen og studentkontaktene får 30 000 kroner
  • NTNUI-Bumerang får 30 000 kroner

Prisen ble overrakt under NTNUs sommerfest på Royal Garden den 19. juni av rektor Gunnar Bovim.

Prisen skal inspirere

Ensomhet, stress og bekymringer påvirker læringsmiljøet. Buddyprisen er opprettet for å anerkjenne arbeid som enkeltpersoner eller grupper gjør for å skape tilhørighet og et godt læringsmiljø ved NTNU. Prisen skal være en inspirasjon for andre og bidra til fortsatt godt arbeid med inkludering av studenter.

– Vi er opptatt av at studentene våre skal trives og mestre studiehverdagen. Det er verdifullt for den enkelte student, og det bidrar til å hindre uønsket frafall fra studiene, sier prorektor for utdanning Anne Borg.

Linjeforeningenes HR-forum gir viktig støtte

Linjeforeningene ved NTNU gjør et viktig arbeid for å inkludere og skape tilhørighet blant studentene. Et stort antall studenter legger ned mye arbeid i linjeforeningene og sitter med mye ansvar. Som en støtte til linjeforeningene ble det på studentenes eget initiativ opprettet et HR-forum.

HR-forumet gjør et svært viktig arbeid ved å utvikle rutiner og retningslinjer for linjeforeningene. Deres arbeid blir en «ressursbank» for linjeforeningene og ivaretar dermed tryggheten/sikkerheten til studentene gjennom å påvirke og være en premissleverandør for linjeforeningene. Forumet har hovedfokus på seksuell trakassering, psykisk helse, mobbing og ensomhet.

Som eksempel har HR-forumet jobbet spesifikt med gode rutiner for linjeforeningene under fadderperioden, og det å være en støtte i varslingssaker, samt ha et system som kan ta imot og bistå hvis studenter opplever noe ubehagelig eller ikke har det bra.

Lunsjvenn-ordningen knytter bånd

Prosjektmedarbeider Kristin S. Karlsen og studentkontaktene ved Institutt for datateknologi og informatikk har satt i gang lunsjvenn-ordningen, et lavterskeltilbud for å forhindre ensomhet og skape bedre sosial inkludering ved instituttet. Tilbudet er ment å fange opp studenter i et fagmiljø hvor det kan være er lett å falle utenfor det sosiale fellesskapet.

to prismottakere med blomster og diplom sammen med rektor Gunnar Bovim. foto

Prosjektmedarbeider Kristin S. Karlsen og studentkontaktene ved Institutt for datateknologi og informatikk, representert ved Hanne Olssen, mottok prisen fra rektor Gunnar Bovim. Foto: Terje Trobe/NTNU

Alle studenter, på alle årstrinn, samt internasjonale studenter er invitert til å delta i ordningen. Ordningen er organisert slik at studenter som melder seg på, får tildelt en lunsjvenn og et gavekort i SiT-kantina. De får sin lunsjvenn og en liten quiz og kom-i-gang spørsmål.

Ordningen ble startet opp våren 2019. Mange studenter har benyttet seg av tilbudet. Tilbudet er et godt tiltak med tanke på å øke trivsel og forhindre ensomhet blant studenter.

NTNUI-Bumerang for aktivt fellesskap

NTNUI-Bumerang er et lavterskeltilbud med gratis utlån av sportsutstyr til studenter.

tre prismottakere med blomster og diplom sammen med rektor Gunnar Bovim. foto

Stian Rakke Glomvik (fra venstre), Jens Sørensen og Mathilde Brusselmans mottok Buddyprisen fra rektor Gunnar Bovim på vegne av NTNUI-Bumerang. Foto: Terje Trobe/NTNU

Målet er at alle som ønsker å prøve en idrett, men mangler utstyr, skal få delta på tross av ulike forutsetninger og muligheter. Ordningen fungerer slik at enkeltstudenter eller grupper kan komme innom og låne sportsutstyr for å delta på aktiviteter eller turer.

Komiteen ønsker å løfte frem tiltak som fremmer aktivitet blant studentene fordi det har positive ringvirkninger for sosial inkludering og forhindring av utenforskap i studentlivet.

Les mer om NTNUI-Bumerang på deres nettsider.